Yritysrahoitus pähkinänkuoressa

Konsultin arkipäivää on vastata asiakkaiden kysymyksiin yritysrahoituksen mahdollisuuksista. Päätinkin puristaa blogikirjoitukseen tiiviin yhteenvedon suomalaisten yritysten yleisimmistä rahoitusvaihtoehdoista.

Yrityksen tärkein rahoituslähde on tuotteiden ja palveluiden myynnistä saatava tulorahoitus. Tulorahoituksen lisäksi yritykset tarvitsevat yrityksen ulkopuolelta tulevaa rahoitusta toiminnan kehittämiseen. Ulkopuolisen rahoituksen merkitys korostuu erityisesti kasvuyrityksissä, joissa toiminnan kasvattaminen vaatii merkittäviä pääomia niin myynnin, markkinoinnin kuin tuotekehityksen alueella.

Kasvuyritys voi hakea ulkopuolista rahoitusta julkisilta tai yksityisiltä rahoittajilta. Keskeisimpiä julkisia yritysrahoittajia ovat Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset), Finnvera, Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus (Tekes) sekä Työ- ja elinkeinotoimistot (TE-toimistot ). Lisäksi Keksintösäätiö ja Suomen Teollisuussijoitus ovat tärkeitä julkisen sektorin rahoittajia. Yksityiset rahoittajat koostuvat pääosin pääomasijoittajista, bisnesenkeleistä ja pankeista.

Rahoittaja sekä rahoitusmuoto valikoituu yrityksen elinkaaren mukaan. TE-toimistojen tarjoama starttiraha, ELY-keskusten kehittämisavustus esimerkiksi avainhenkilöiden palkkaamiseen sekä Tekesin tuotekehityslainat ja -avustukset ovat tyypillisiä perustamis- ja käynnistysvaiheen rahoitusmuotoja. Tekesin rahoittaman projektin vaatimuksena on tuotteen tai palvelun uutuusarvo, skaalautuvuus ja kansainvälinen potentiaali. Myös Finnveran ja pankkien tarjoamat lainat sekä pääomasijoittajien ja bisnesenkeleiden sijoitukset ovat usein käytettyjä aloitusvaiheen rahoitusinstrumentteja. Lisäksi Keksintösäätiö voi rahoittaa esimerkiksi uuden liikeidean ensivaiheen markkinaselvityksiä.

Kasvu- ja laajentumisvaiheessa julkisista rahoittajista tärkeimpiä ovat Finnvera, Teollisuussijoitus ja Tekes. Myös EU-rahoitukset voivat tulla kyseeseen yrityksen laajentuessa. Kotimaiset ja ulkomaiset keskisuuret ja suuret pääomasijoittajat ovat tärkeimpiä yksityisiä kasvu- ja laajentumisvaiheen rahoittajia.

Liiketoiminnan tai kehityshankkeen suunnittelu on edellytys ulkopuolisen rahoituksen saamiselle. Rahoittaja haluaa uskottavan liiketoimintasuunnitelman, joka jäsentää ja selventää aiotun yritystoiminnan toteuttamismahdollisuuksia, auttaa liiketoiminnan ja tulevaisuuden näkymien ennakoinnissa sekä mahdollistaa liikeidean kannattavuuden arvioinnin.

”If You Fail to Plan, You Plan to Fail”. (Benjamin Franklin)

Digital Media Finland auttaa pk-yhtiötä tuottamaan tehokkaasti laadukkaan liiketoimintasuunnitelman, joka mahdollistaa ulkopuolisen rahoituksen.

Lue lisää Digital Media Finlandin liiketoimintasuunnitelma-palvelusta

Virpi Martikainen

Virpi on digitaalisen median liiketoiminnan osaaja, jonka toimialatuntemus kattaa internet- ja mobiilipalvelut, musiikin ja pelit. Hänellä on pitkä kokemus telekommunikaatio- ja sisältöalojen tuotekehityshankkeiden johtamisesta ja toteuttamisesta, strategiaprosesseista sekä strategioiden käytäntöön viemisestä. Hallitustyöskentelyyn Virpi on perehtynyt yrityssparrausten lisäksi suorittamalla Hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ) -tutkinnon. Digital Media Finland on valittu palveluntuottajaksi ELY-keskusten tarjoamiin konsultointipalveluihin. Virpi toimii asiantuntijana aihealueella Innovaatioiden kaupallistaminen, jonka tarkoituksena on pk-yrityksen liiketoiminnan kehittäminen innovaatioita hyväksi käyttäen.

Kommentit