Vuoden 2015 digitrendit

Olemme listanneet vuosittain trendit, joiden me uskomme muuttavan eniten digitaalista toimintaympäristöämme tulevan vuoden aikana. Seuraava lista on Digital Media Finlandin näkemys siitä, mitkä kymmenen trendiä muokkaavat merkittävällä tavalla kuluttajien käyttäytymistä, sisällön- ja palveluntarjontaa sekä teknologian ja liiketoiminnan kehitystä vuoden 2015 aikana.

Kuluttajakäyttäytyminen

1. Suurin osa verkkoliikenteestä ja mediakulutuksesta tapahtuu mobiililaitteilla

Mobiililaitteet ovat jo ohittaneet tietokoneet pääasiallisena laitteena, jolla pääsee internetiin. Mobiililaitteiden käyttö sanomalehtien, television, radion ja muiden medioiden seuraamiseen sekä palveluiden käyttämiseen kasvaa kiihtyvällä vauhdilla.

2. Digitaalisten päätelaitteiden kirjo kasvaa – phabletit, kellot ja muut laitteet

Yhteen mobiililaitteeseen siirtymisen sijasta niiden määrä kasvaa. Ruutujen koko vaihtelee ja lähitulevaisuudessa matkapuhelin ei ole ainoa mukana kulkeva älylaite, jolla voi hallita sekä digitaalista että fyysistä ympäristöä.

Sisällöt ja palvelut

3. ”Digitaalinen ensin” tulee palvelujen suunnittelun lähtökohdaksi

Yhä useampi palvelu suunnitellaan ensisijaisesti digitaalisia kanavia varten. Parhaat organisaatiot suunnittelevat toimintansa monikanavaiseksi.

4. Ohjelmallinen mainosostaminen muuttaa markkinointiviestintää

Mainosliiketoiminta on digitalisoitumisen myötä nopeassa muutoksessa. Ohjelmallinen mainonta parantaa mainonnan mitattavuutta ja tehokkuutta merkittävästi, ja tulee muuttamaan mainonnan ekosysteemiä nopeasti. Ohjelmallinen ostaminen leviää pitkällä tähtäimellä nettimainonnasta myös televisio- ja radiomainontaan.

Teknologia

5. Esineiden internet vaikuttaa yritysten strategioihin

IoT eli esineiden internet on siirtymässä valtavirtaan. Sen yleistyminen vaikuttaa monella tavalla yritysten liiketoimintaan. Yritysten on strategiassaan otettava huomioon sen tuomat mahdollisuudet ja uhkat sekä määriteltävä uudelleen, missä bisneksessä ne ovat jatkossa mukana.

6. Puettavien teknologioiden ja sensoreiden läpimurto

Kuluttajamarkkinoille tulvii puettavaa teknologiaa ja sensoreita. Seuraava vaihe on niiden avulla kerättävän datan hyödyntäminen niin, että siitä on kuluttajille hyötyä. Tällaiset sovellukset yleistyvät lähitulevaisuudessa.

7. Älykkäitä koneita ilmestyy uusille elämän osa-alueille

Itsekseen ajavia autoja ja robotti-imureita seuraavat robotti-ikkunanpesijät ja monet muut elämää helpottavat ratkaisut, jotka haastavat perinteiset toimintatavat.

Liiketoiminta

8. Big data tuo yrityksille kilpailuetua ja voittoja

Big datan hyödyntämisen parhaiten hallitsevat yritykset saavat siitä huomattavaa kilpailuetua ja saavuttavat merkittäviä taloudellisia tuloksia.

9. Perinteisen median nopea eroosio vaikuttaa median kilpailuasetelmiin

Sisällöt ja jakeluteknologiat erkanevat kiihtyvällä vauhdilla toisistaan ja uusia toimijoita tulee markkinoille. Medialiiketoiminnan nopea murros on joillekin toimijoille vakava uhka, toisille mahdollisuus. Mediatoimijoiden ekosysteemi tulee muuttumaan rajusti.

10. Digitalisoitumisen mahdollistama uusi liiketoiminta kärsii lainsäädännön hitaudesta ja tulkinnanvaraisuudesta

Se, mikä on teknisesti mahdollista, ei välttämättä ole lainsäädännöllisesti hyväksyttävää. Nopea teknologinen murros ja uudenlaiset liiketoimintamallit aiheuttavat paineita lainsäädännölle, jossa ei olla otettu huomioon vaikkapa robottiautoja kaupunkiliikenteessä tai taksipalvelujen tarjoamista aivan uudella tavalla.


Notice: Undefined offset: 0 in /var/www/customers/digitalmediafi/public_html/wp-content/themes/dmf2014/single.php on line 67

Notice: Trying to get property 'post_title' of non-object in /var/www/customers/digitalmediafi/public_html/wp-content/themes/dmf2014/single.php on line 67


Notice: Undefined offset: 0 in /var/www/customers/digitalmediafi/public_html/wp-content/themes/dmf2014/single.php on line 68

Notice: Trying to get property 'post_content' of non-object in /var/www/customers/digitalmediafi/public_html/wp-content/themes/dmf2014/single.php on line 68

Kommentit