Toimintaympäristön jatkuva muutos haastaa liiketoiminnan reseptit

Yritysten liiketoimintaympäristöt ovat viime vuosina olleet teknologiakehityksen aiheuttamassa myllerryksessä. Muutoksen tahti on sen verran kiivas, että monilla toiminnan sopeuttaminen muuttuvan ympäristön vaatimuksiin on kovan työn ja tuskan takana.

Muita muuttuvia tekijöitä voivat olla muun muassa toimiala, kilpailu, markkinat ja kysyntä, vallitsevat arvot ja asenteet sekä kansainvälistyminen. Muutoksia voi tapahtua myös yrityksen sidosryhmien toiminnassa, julkisen vallan toimenpiteissä ja väestötekijöissä.

Liiketoiminnassa hyvä resepti muodostuu laadukkaista raaka-aineista ja toimivista sekoitussuhteista. Yritykset voivat tarkistaa digitaalisen maailman uudistumistarpeensa ja valmiutensa toimintaympäristön muutoshaasteisiin vastaamalla säännöllisesti seuraaviin kuuteen kysymyksiin.

  1. Ymmärrämmekö oikeasti asiakkaidemme tarpeita ja olemmeko valmiita vastaamaan niihin? Liiketoiminnan kasvattaminen perustuu entistä enemmän asiakasymmärrykseen ja kyky reagoida nopeasti asiakastarpeiden muutoksiin tuo kilpailuetua.
  2. Hyödynnämmekö dataa asiakasymmärryksen kerryttämiseen? Organisaatioiden kyky kerryttää ja hyödyntää datavarantoja alkaa olla monelle yritykselle jo itsestään selvä kilpailukykyyn vaikuttava tekijä. Tällä alueella on kuitenkin vielä paljon kehitettävää.
  3. Tiedämmekö missä liiketoiminnassa olemme mukana? Toimialarajojen hämärtyessä yrityksen tutulle liiketoiminta-alueelle voi tulla uusia toimijoita, jotka muokkaavat totuttua tapaa tehdä liiketoimintaa. Esimerkiksi majoitusalan yritykset ovat laajentaneet toimintaansa elämysbisnekseen Airbnb:n haastaessa niiden ydinliiketoiminnan.
  4. Voiko kilpailijamme olla potentiaalinen kumppani? Uudet ekosysteemit muokkaavat toimijakenttää. Tarkkaile kilpailijoitasi: markkina-alueen laajentuessa joku nykyisistä kilpailijoista voikin olla tulevaisuuden kumppani.
  5. Etsimmekö aktiivisesti uusia ansaintamalleja? Digitaalisuus muuttaa ansaintamalleja kohti palveluliiketoimintaa. Kertakauppojen sijaan on mahdollista rakentaa pitkäaikaisia asiakassuhteita ja saada asiakkailta säännöllistä tulovirtaa. Esimerkiksi suosiotaan kasvattavat digitaalisten äänikirjojen ja e-kirjojen tilauspalvelut (esim. BookBeat, Storytel ja Elisa Kirja) tarjoavat kuukausimaksua vastaan laajan katalogin luettavaa.
  6. Onko meillä valmiudet muuttaa liiketoimintamallia vastaamaan toimintaympäristön muutoksia? Eilisen resepteillä ei pärjätä tulevaisuuden haasteissa. Yritysten on omaksuttava ketterän toimintatavan periaatteet, jossa asiakkaiden ja eri sidosryhmien välisellä tiiviillä yhteispelillä vastataan muuttuviin asiakastarpeisiin lyhyin toteutussyklein.

Digitaalinen vallankumous on jo tapahtunut, mutta sen vaikutukset toimintaympäristön eri tekijöihin jatkuvat edelleen.

Digital Media Finland ja sen konsultit auttavat mielellään tulevaisuuden liiketoimintareseptien laatimisessa.

Virpi Martikainen

Virpi on digitaalisen median liiketoiminnan osaaja, jonka toimialatuntemus kattaa internet- ja mobiilipalvelut, musiikin ja pelit. Hänellä on pitkä kokemus telekommunikaatio- ja sisältöalojen tuotekehityshankkeiden johtamisesta ja toteuttamisesta, strategiaprosesseista sekä strategioiden käytäntöön viemisestä. Hallitustyöskentelyyn Virpi on perehtynyt yrityssparrausten lisäksi suorittamalla Hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ) -tutkinnon. Digital Media Finland on valittu palveluntuottajaksi ELY-keskusten tarjoamiin konsultointipalveluihin. Virpi toimii asiantuntijana aihealueella Innovaatioiden kaupallistaminen, jonka tarkoituksena on pk-yrityksen liiketoiminnan kehittäminen innovaatioita hyväksi käyttäen.

Kommentit