Arkisto

Markkinointiviestintä murroksessa

Digital Media Finland on selvittänyt markkinointiviestinnän muutostekijöitä ja niiden vaikutuksia suomalaiselle media-alalle ja erityisesti sanomalehdille. Selvityksessä annetaan jäsennelty kokonaiskuva markkinointiviestinnän ja erityisesti mediamainonnan kehityksestä sekä […]