Strategiatyön kehityspolku

Strategiatyö elää organisaation mukana. Siinä missä yrityksetkin ovat erilaisessa elämänvaiheessa, myös strategiatyö kehittyy kypsempään muotoon. Samoin konsultin rooli elää kehitysvaiheiden mukana ja on kokonaisuuden kannalta moninainen.

Monelle aloittavalle yritykselle strategia syntyy muun tekemisen ohessa ilman muodollista menettelyä. Strategia elää ja kehittyy, mutta painopiste on lyhyen aikavälin tekemisessä. Pahimmillaan aika meneekin tulipalojen sammutteluun ja strategian kehittäminen saattaa tuntua jopa tarpeettomalta. Kaikki muuttuu niin nopeasti!

Aloittavalle yritykselle konsultti tuo mukanaan usein kaivattua ulkopuolista tulokulmaa, hyviä käytäntöjä ja kokemusta, joiden pohjalle pitkäjänteisempää tekemistä voidaan lähteä rakentamaan. Yhtenä haasteena voi toki edelleen olla, että varsinaista tietoa ei ole ja päätöksenteko perustuu vaillinaisen tiedon pohjalta tehtyihin valistuneisiin arvauksiin. Tällöin konsultti voi toimia myös tiedonhankkijana.

Joskus koko strategiatyö saatetaan ulkoistaa ulkopuoliselle konsultille toimeksiantopohjaisena tehtäväksi. Tällöin konsultin työn tuloksena syntyy joko yrityksen oman tai sen sidosryhmien tarpeiden mukaisesti paperi, jonka toimeenpanemiseksi yrityksellä ei vielä välttämättä ole selkeää toimintatapaa.

Yrityksen kehityksessä tulee tyypillisesti seuraavaksi vastaan vaihe, jossa strateginen suunnitelmallisuus lisääntyy, mutta strategia on edelleen reagointia ympäröiviin tapahtumiin. Jos konsulttia ei vielä koettu tarvittavan aiemmissa vaiheissa, tässä kohtaa hänet saatetaan jo kutsua pöytään. Suhtautuminen suunnitelmalliseen toimintaan saattaa silti olla vastahakoista.

Kehityspolulla jo liikkeelle päässeelle yritykselle konsultti tuo monesti keinoja kehityksen kiihdyttämiseen. Tavanomaisesti prosessiin koitetaan saada mukaan enemmän ja enemmän osapuolia, mutta käytännön tasolla asiat kuitenkin tahtovat jäädä muutaman yksittäisen tahon tai pienen tiimin asiaksi. Jos yrityksessäsi käy konsultti vetämässä workshopin strategiasta, todennäköisesti yritys on jo tällä tasolla. Varma merkki siitä, että polkua on vielä paljon edessä on se, että organisaatiosta löytyy ”mehän tiedettiin tämä jo” –tyyppejä.

Kolmannella tasolla strategiseen johtamiseen alkaa muodostua rakennetta ja proaktiivisuutta. Hyvä tunnusmerkki tämän tason saavuttamisesta on vakiintunut käytäntö strategian suunnittelussa ja seurannassa, esimerkiksi määräajoin toteutettavan strategiatyöpäivän muodossa. Samoin mittarit strategian toteutuksesta on olemassa.

Strategisessa työssä kypsyyden kasvaessa konsultin rooli voi olla moninainen. Konsultti voi toimia hämmentäjänä, joka tuulettaa hämähäkinseittien paikallaan pitelemiä luutuneita käsityksiä. Uusien tai wanhojen hywäksi coettujen fasilitointikeinojen ja kehitysmetodien tuominen päivittäiseen käyttöön on edelleen ajankohtaista.

Yleisin haaste on kuitenkin se, että yrityksen visiot on viestitty ja ymmärretty, mutta niitä ei koeta yhteisiksi ja koko organisaatiota määrittäviksi. Tällöin hommaa tehdään vielä hieman näppituntuman pohjalta. Isoin ero edelliseen kypsyystasoon on se, että organisaatio kykenee myöntämään avoimesti, että ei sittenkään tiedä kaikkea.

Mitä pidemmälle organisaatio kykenee kehittämään strategiaprosessiaan, sitä isompi kilpailuetu strategiasta sille muodostuu. Joskus kilpailuedun näkeminen on helpompaa organisaation ulkopuolelta, joskus ei. Mielenkiintoisia havaintoja on syntynyt usein strategiatyössä rutinoituneen organisaation normaalin strategiatyön rinnalla tehdyistä, ulkopuolisen laatimasta rinnakkaisstrategiasta, mutta myös siitä, kun yrityksen oma organisaatio saadaan entistä laajemmin mukaan strategiaprosessiin.

Yrityksen taipaleella tarvittavan tiedon ja osaamisen täydentäminen on aina ajankohtaista. Konsultti ulkopuolisena toimijana jäsentää, haastaa ja avaa vaihtoehtoja sekä auttaa yritystä kehittymään strategian laadintaprosessissa.


Notice: Undefined offset: 0 in /var/www/customers/digitalmediafi/public_html/wp-content/themes/dmf2014/single.php on line 67

Notice: Trying to get property 'post_title' of non-object in /var/www/customers/digitalmediafi/public_html/wp-content/themes/dmf2014/single.php on line 67


Notice: Undefined offset: 0 in /var/www/customers/digitalmediafi/public_html/wp-content/themes/dmf2014/single.php on line 68

Notice: Trying to get property 'post_content' of non-object in /var/www/customers/digitalmediafi/public_html/wp-content/themes/dmf2014/single.php on line 68

Kommentit