Strategiatyö pk-yrityksissä

Millainen on hyvä, toimiva ja ennen kaikkea tuloksia aikaansaava pk-yrityksen strategisen johtamisen malli? Yksi mielestäni toimiva, pk-yrityksissä vielä vähän käytetty, malli on ehkä jo perinteiseksikin malliksi mielletty strategiaprosessi, jossa analysoidaan ensin markkinaa, määritellään missio ja visio, tehdään strategiset valinnat ja viedään strategia käytäntöön tuloskorttiohjauksen avulla. Tämä malli toimii, kun sitä sovelletaan pk-yritysten tarpeisiin ja hyödynnetään pienen yrityksen notkeutta. Isoissa yrityksissä tämä malli ei ole aina toimiva, koska strategian viestiminen niille, joiden sitä käytännössä pitäisi toteuttaa, usein epäonnistuu. Strategia saatetaan nähdä hähmäisenä yläkerran puuhasteluna, josta kenttäväen ei oikeasti tarvitse ottaa vastuuta.

Väärin ymmärrettyyn strategiatyöhön törmää usein myös silloin, kun ison yrityksen srategiakokouksiin turhautunut henkilö ryhtyy yrittäjäksi ja ajattelee: ”Minähän en enää ikinä strategiatyötä tee enkä tarvitse. Tuli jo useamman vuosikellon pyörähdyksen myötä nähtyä, ettei se johtanut mihinkään.” Olen myös itse taannoin kokenut tuon turhautumisen tunteen. En kuitenkaan ole menettänyt uskoani strategiatyöhön, koska olen oikeasti nähnyt onnistumisiakin strategiatyössä. Myös pk-yrityksissä.

Missä muualla kuin pienessä yrityksessä strategian niin sanotulla jalkauttamisella on loistavat onnistumisen mahdollisuudet? Palaute pienen yrityksen liiketoimintamallin toimivuudesta tulee välittömästi pk-yrityksen johdolle. Strategit ja strategian toteuttajat ovat yleensä samoja henkilöitä, joten pk-yrityksissä selvitään huomattavasti kevyemmällä strategian viestimisoperaatiolla kuin isoissa yrityksissä. Mikroyrityksissä strategiatyöhön voidaan haluttaessa ottaa mukaan koko henkilöstö. Pk-yritysten haasteita strategian jalkauttamisen sijaan ovatkin ajan ottaminen strategiatyöhön ja malttamattomuus antaa strategiatyön hedelmien kypsyä.

Seuraavat neljä strategian askelta kuvaavat tiivistettynä strategiaprosessia, joka todistettavasti on toiminut pk-yritysten käytössä.

1. Ymmärrä markkina. Monilla aloilla yritysten toimintaympäristöt ovat turbulenssissa. Jo nykyisen aseman säilyttäminen vaatii jatkuvaa hereillä oloa ja tietoisuutta toimintaympäristön muutoksista.  Kasvaminen edellyttää markkinan systemaattista analysointia osana strategiatyötä. Pienet yritykset ovat usein hyvin asiakkaidensa ”iholla” ja tunnistavat nopeasti asiakkaidensa muuttuvat tarpeet. Markkinamuutosten laajempi havainnointi ja muutosten analysointi voi pienissä yrityksissä sitä vastoin jäädä toissijaiseksi.

2. Aseta kovat tavoitteet. Koska strategia yksinkertaistettuna tarkoittaa sitä, miten yritys saavuttaa tavoitteensa, on tavoitteiden asettaminen keskeisimpiä strategiaprosessin vaiheita.  Kovien tavoitteiden asettaminen on haaste erityisesti suomalaisten pk-yritysten strategiatyössä. Kasvuyrityksiä ei ole meillä syntynyt kuin sieniä sateella. Kovien tavoitteiden tehtävä on myös motivoida tekijöitä.

3. Keskity ja erikoistu. Keskittyminen ja erikoistuminen tarkoittavat fiksuja strategisia valintoja. Kasvuhakuisella pk-yrityksellä se voi olla esimerkiksi niche-markkinoilla toimiminen. Mikroyrityksissä keskittyminen ja erikoistuminen tarkoittavat usein rönsyjen poistamiskuuria.

4. Toimi rivakasti. Strategian toteutumista on hyvä seurata viikoittain tuloskorttiin laadittujen mittareiden avulla. Näin yritys voi reagoida mahdollisiin strategian muutostarpeisiin ajoissa.

Lopuksi vielä hyvän strategian tarkistuslista:

  • Hyvä strategia on selkeästi erilainen kuin kilpailijoilla.
  • Hyvä strategia sisältää valintoja – ei keskitytä kaikkeen!
  • Hyvä strategia perustuu yhtiön todelliseen osaamiseen.
  • Hyvä strategia on sellainen, että sitä on vaikea jäljitellä tai kilpailijat eivät halua sitä jäljitellä.
  • Hyvä strategia on selkeä ja helposti viestittävissä.

Pienikin yritys toteuttaa aina jotakin strategiaa, tietoisesti tai tiedostamattaan.

Virpi Martikainen toimii konsulttina Digital Media Finlandissa ja tykkää strategiatyöstä.

Virpi Martikainen

Virpi on digitaalisen median liiketoiminnan osaaja, jonka toimialatuntemus kattaa internet- ja mobiilipalvelut, musiikin ja pelit. Hänellä on pitkä kokemus telekommunikaatio- ja sisältöalojen tuotekehityshankkeiden johtamisesta ja toteuttamisesta, strategiaprosesseista sekä strategioiden käytäntöön viemisestä. Hallitustyöskentelyyn Virpi on perehtynyt yrityssparrausten lisäksi suorittamalla Hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ) -tutkinnon. Digital Media Finland on valittu palveluntuottajaksi ELY-keskusten tarjoamiin konsultointipalveluihin. Virpi toimii asiantuntijana aihealueella Innovaatioiden kaupallistaminen, jonka tarkoituksena on pk-yrityksen liiketoiminnan kehittäminen innovaatioita hyväksi käyttäen.

Kommentit