Strategiatyö – ajanhaaskausta vai tie menestykseen?

Muutos on ainut pysyvä ilmiö tämän päivän liiketoimintaympäristössä. Kannattaako pitkän tähtäimen suunnittelua, jota myös strategiatyöksi kutsutaan, tehdä enää ollenkaan kun kuitenkin suunnitelmat ja niiden taustalla olevat markkinaolettamukset muuttuvat koko ajan?

Väitän että kannattaa. Strategiatyön peruselementit eli markkinaymmärrys, visio, strategiset valinnat ja toteutus ovat edelleen vuodesta toiseen menestyvän yrityksen toiminnan perusta.

Strategiaa ei nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä voida kuitenkaan rakentaa käytännön liiketoiminnasta irrallaan olevissa linnakkeissa vuodeksi kerrallaan. Strategiatyön tulee näkyä yrityksen päivittäisessä tekemisessä ja päivittäisen tekemisen kautta pitää tulla eväitä strategiatyöhön.

Turbulentti toimintaympäristö itse asiassa tekee strategiatyöstä entistä tärkeämpää, koska valmiudet strategian päivitykseen pitää olla koko ajan olemassa. Toisilla yrityksillä valmiudet strategiamuutoksiin ovat parempia kuin toisilla. Tästä syntyy kilpailuetu.

Hyvät valmiudet strategisiin muutoksiin ja ketterään strategiatyöhön on ollut esimerkiksi peliyhtiö Supercellillä, kun se vaihtoi liiketoimintamallinsa Facebook-peleistä tablettipeleihin tai nosturiyhtiö Konecranesilla, kun se on nostanut teollisen internetin yhdeksi strategiansa kulmakiveksi.

Strategiatyön mielekkyyden muutosten myllerryksessä ratkaisee sen oikeanlainen soveltaminen. Teoreettiset viitekehykset ovat hyvä työkaluja vain jos ne saadaan toimimaan myös toiminnallisessa viitekehyksessä eli aidossa liiketoimintaympäristössä. Menestyvän yrityksen strategiatyössä painopiste on suunnittelun sijaan strategialla johtamisessa.

Digital Media Finlandin asiantuntijat tuovat strategiatyön avuksi kokemukseen perustuvia toimintamalleja, jotka vastaavat nopeasti muuttuvien toimintaympäristöjen haasteisiin.

Virpi Martikainen

Virpi on digitaalisen median liiketoiminnan osaaja, jonka toimialatuntemus kattaa internet- ja mobiilipalvelut, musiikin ja pelit. Hänellä on pitkä kokemus telekommunikaatio- ja sisältöalojen tuotekehityshankkeiden johtamisesta ja toteuttamisesta, strategiaprosesseista sekä strategioiden käytäntöön viemisestä. Hallitustyöskentelyyn Virpi on perehtynyt yrityssparrausten lisäksi suorittamalla Hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ) -tutkinnon. Digital Media Finland on valittu palveluntuottajaksi ELY-keskusten tarjoamiin konsultointipalveluihin. Virpi toimii asiantuntijana aihealueella Innovaatioiden kaupallistaminen, jonka tarkoituksena on pk-yrityksen liiketoiminnan kehittäminen innovaatioita hyväksi käyttäen.

Kommentit