Strategia roskakoriin?

Viime aikoina on tullut muodikkaaksi hankkiutua eroon perinteisistä liikkeenjohdon malleista. Liiketoimintasuunnitelma roskakoriin! Strategioiden sijaan tarinoita! Strategia Wikipedian mukaan tarkoittaa suunnitelmaa, jolla pyritään saavuttamaan tavoiteltu päämäärä. Strategian päämääränä on saavuttaa kilpailuetua. Suunnitelma? Voiko tylsempää enää olla? Paljon trendikkäämpää on rakentaa minimum viable product lean startupissa, myydä se asiakkaille ja pivotoida jos ja kun homma ei etene.

On totta, että epävarmoilla markkinoilla suunnittelu on haastavaa. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö yrityksellä pitäisi olla strategiaa. Olennaista on se, miten strategia on tehty ja kuinka sitä hyödynnetään. Jos strategia on rakennettu aikaisempien vuosien tilinpäätösten perusteella, se todellakin kannattaa heittää roskikseen ja laittaa varmuudeksi vielä tulitikku perään. Toinen ääripää on yritys, jolla ei ole strategiaa ja siksi muuttaa tavoitteitaan, toimintamalliaan ja (näistä johtuen) myös henkilökuntaa jatkuvasti.

Millaisella strategialla sitten on oikeus elää? Kollegat ovat aikaisemmissa kirjoituksissa raamittaneet strategiatyön mallikkaasti. Timo kirjoittaa: ”Fiksu yritys aloittaa toimintansa suunnittelun laatimalla markkinoiden ymmärrykseen ja asiakkaiden tarpeisiin pohjautuvan strategian. Strategian valinnat toimivat pohjana yrityksen toiminnalle.” Jari jatkaa: ”Strategian merkitys sinänsä ei ole vähentynyt. Perinteisten ja raskaiden valmisteluprosessien sijasta strategian painopisteiden hakemisessa tulee kuitenkin tehdä selkeämpiä valintoja, joita ei ole sidottu liian tiukasti nykytilan jatkumoihin vaan pikemminkin veikkauksiin tulevista kasvun alueista. Jos näyttää siltä, että olosuhteet muuttuvat nopeasti, strategiaa ja sen toteuttamista on pystyttävä muuttamaan ripeästi.”

Strategialla tarkoitetaan siis valintoja, joilla tähdätään menestykseen tulevilla kasvualueilla. Liiketoimintaympäristön epävarmuus ja arvaamattomuus lisääntyy kaikilla toimialoilla jatkuvasti. Yritykset voivat suojautua epävarmuudelta joko panostamalla resursseihin tai toimintoihin. Resursseihin panostaminen on haastavaa, koska kukaan ei tiedä, millaisilla resursseilla tulevaisuudessa menestytään. Yritysten kannattaakin tästä syystä panostaa toimintoihin eli ketterään osaamiseen, joka tukee yrityksen valintoja ja pystyy reagoimaan odottamattomiin markkinamuutoksiin. Koska niitä on tulossa. Timo, Jari ja me muut Digital Media Finlandin konsultit autamme mielellään tehokkaassa strategian laatimisessa.

Tommi Rissanen

Tommin vahvimpia osaamisalueita ovat uudet teknologiat ja palvelut erityisesti liiketoimintamallien ja niiden muutosten näkökulmasta. Hän tuntee perusteellisesti pelien, on-demand-videon sekä mobiili- ja online-sisältöjen ansaintamalleihin ja jakeluun liittyvät seikat. Tommi on erikoistunut lisäksi digitaalisiin ekosysteemeihin ja kehittämistoiminnan arvoverkkoihin. Koulutukseltaan Tommi on liiketoimintamallien muutoksesta väitellyt kauppatieteiden tohtori. Digital Media Finland on valittu palveluntuottajaksi ELY-keskusten tarjoamiin konsultointipalveluihin. Tommi toimii asiantuntijana aihealueella Tuottavuus ja talous, jonka tarkoituksena on pk-yrityksen tuottavuuden, talouden ja digitalisaation edistäminen.

Kommentit