Start-upit, mentorit ja strategia

Nuorilla start-up-yrittäjillä on suuri innostus ja palo omaan yritysideaan ja hyvä niin. Siihen ollaan valmiita panostamaan ja suunnitelmat rönsyilevät välillä vähän joka suuntaan. Kaiken innostuksen keskellä saattaa kuitenkin päämäärä hämärtyä.

Minulla on ollut mahdollisuus toimia nuorten start-up-yrittäjien mentorina kuluvan talven aikana. Oppia on tullut varmasti puolin ja toisin. Muutamaa muutakin start-upia talven aikana seuranneena olen pannut merkille, että tietyt perusasiat saattavat joskus unohtua. Oma visio on mielessä ehkä kirkkaana, mutta sitä ei ole muotoiltu selkeäksi strategiaksi ja suunnitelmaksi, miten edetä.

Keskustelua käydään siitä, onko tarvitsevatko start-upit perinteistä strategiaa vai eivät. Osa on sitä mieltä, että tarvitsevat. Joidenkin mielestä perinteinen strategia hidastaa tai jopa haittaa start-upin kehittymistä ja kasvamista. Molemmat näkemykset ovat varmasti oikeita. Tärkeää olisi tietää, miten oman start-upin kohdalla pitäisi toimia.

Jos oma visio, suunta ja seuraavat askeleet eivät ole selkeitä vaan haikaillaan useisiin suuntiin, strategiatyö pakottaa miettimään ja selkiyttämään tavoitteita sekä tarvittavia toimenpiteitä. Strategiatyön ei tarvitse olla niin raskas prosessi kuin se usein isoissa yrityksissä on, kevyempikin malli toimii. Kevyt ja ketterä strategia, jota on helppo muokata, mutta joka antaa toiminalle tukea, on usein hyvä ratkaisu.

Strategiatyö saattaa tuntua turhalta pakkopullalta. Voi olla vaikea tietää, mistä aloittaa ja miten edetä. Omien voimavarojen, sekä taloudellisten että henkisten, tutkiminen on osa tätä prosessia. Lopputuloksen pitäisi olla niin selkeä, että jokainen yrityksessä työtä tekevä sen ymmärtää ja sisäistää.

Nuorilla on raikkaita ideoita ja energiaa, mutta heiltä puuttuu kokemuksen tuoma näkemys siitä, mitä kannattaa tehdä ja miten edetä. Kokeneemman henkilön apu on monelle varmasti hyödyksi, mutta samalla se antaa mentorille itselleen uutta näkemystä ja ehkä myös herättelee joskus kyynisestäkin ajatusmaailmasta.

Nuoria yrittäjiä seuratessa on tullut mieleen, miten tämän innostuksen saisi siirrettyä jo vakiintuneeseen yritystoimintaan.


Notice: Undefined offset: 0 in /var/www/customers/digitalmediafi/public_html/wp-content/themes/dmf2014/single.php on line 67

Notice: Trying to get property 'post_title' of non-object in /var/www/customers/digitalmediafi/public_html/wp-content/themes/dmf2014/single.php on line 67


Notice: Undefined offset: 0 in /var/www/customers/digitalmediafi/public_html/wp-content/themes/dmf2014/single.php on line 68

Notice: Trying to get property 'post_content' of non-object in /var/www/customers/digitalmediafi/public_html/wp-content/themes/dmf2014/single.php on line 68

Kommentit