Rahoituksen saamisen viisi kulmakiveä

Viime viikolla pidetyssä Slush-tapahtumassa käytiin jälleen lukemattomia keskusteluja startup-yritysten ja sijoittajien kesken. Eittämättä yksi keskeisistä keskusteluteemoista oli rahoitus ja sen saamisen edellytykset.

Nopeaan kansainväliseen kasvuun pyrkivät startup-yritykset tarvitsevat lähes poikkeuksetta ulkopuolista rahoitusta. Sekä julkiset että yksityiset rahoittajat tarkastelevat näiden yritysten liiketoiminnan tavoitteita ja onnistumisen mahdollisuuksia saman tyyppisten kriteereiden kautta.

Seuraavat viisi kohtaa kannattaa jumpata kuntoon ennen rahoituksen hakemista:

  1. Markkinatarve. Startup-yritysten epäonnistumisen keskeisin syy on, että yrityksen idealle ei ole olemassa markkinatarvetta Selvitä todellinen markkinapotentiaali idealle ja todenna tarpeen olemassaolo. Jos esimerkiksi idean ympärillä ei ole kilpailua, niin se herättää epäilyksen, onko kysyntääkään.
  2. Tiimi. Yhden hengen tiimi ei ole uskottava, vaan ideaa toteuttamaan on koottava riittävä määrä oikeaa osaamista. Jos jokin oleellinen osaaminen puuttuu, niin se pitää hankkia.
  3. Oma pääoma. Startup-yrityksen on hyvä osoittaa, että se uskoo itse vahvasti omaan ideaansa ja perustajat ovat valmiita ottamaan myös taloudellista riskiä. Taseessa täytyy olla sen verran vahvuutta, että yritys voi hoitaa velvoitteensa eikä nyykähdä heti alkutaipaleella.
  4. Liiketoimintamalli. Nopean kansainvälisen kasvun edellytys on skaalautuva liiketoimintamalli. Startup-yritysten liiketoimintamalli voi matkan varrella muuttua, mutta sen ydin, arvolupaus, on syytä kirkastaa heti alkuvaiheessa. Hyvä arvolupaus selittää, kuinka yrityksen tuote tai palvelu ratkaisee asiakkaan ongelman ja mitä hyötyä siitä on. Lisäksi hyvä arvolupaus perustelee, miksi asiakkaan kannatta ostaa juuri tämä eikä kilpailijan tuote.
  5. Rahoittajaesitys. Rahoitusta hakevan yrityksen täytyy usein vakuuttaa rahoittajat ennen kuin idea on poikinut tulorahoitusta. Tämä vaatii jäsenneltyä esitystä strategiasta ja taloudellisista ennusteista. On suositeltavaa tiivistää esitys visuaalisesti näyttävään muotoon, joka on selkeä ja erottuu muista.

Rahoittajaneuvottelujen kannalta puutteet yllä mainituissa asioissa johtavat helposti siihen, että yrityksiä kehotetaan tekemään kotityönsä huolellisemmin. Markkinatarpeen puuttuessa kannattaa suosiolla siirtyä seuraavaan ideaan.

 

Digital Media Finlandin konsulteilla on pitkä kokemus asiakkaiden rahoitukseen ja rahoituksen saamisen edellytyksiin liittyvissä kysymyksissä.

Virpi Martikainen

Virpi on digitaalisen median liiketoiminnan osaaja, jonka toimialatuntemus kattaa internet- ja mobiilipalvelut, musiikin ja pelit. Hänellä on pitkä kokemus telekommunikaatio- ja sisältöalojen tuotekehityshankkeiden johtamisesta ja toteuttamisesta, strategiaprosesseista sekä strategioiden käytäntöön viemisestä. Hallitustyöskentelyyn Virpi on perehtynyt yrityssparrausten lisäksi suorittamalla Hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ) -tutkinnon. Digital Media Finland on valittu palveluntuottajaksi ELY-keskusten tarjoamiin konsultointipalveluihin. Virpi toimii asiantuntijana aihealueella Innovaatioiden kaupallistaminen, jonka tarkoituksena on pk-yrityksen liiketoiminnan kehittäminen innovaatioita hyväksi käyttäen.

Kommentit