Pk-yritysten hallituksiin etukenoa ja uutta osaamista

Kauppakamareiden pk-hallitusbarometrin mukaan pk-yrityksissä on huoli hallituksen osaamisesta yrityksen tulevien haasteiden kannalta. Pullonkaulana on hallitusten vähäinen vaihtuvuus, jolloin uutta osaamista ei virtaa hallitukseen. Kansainvälistyminen ja teknologinen murros ovat pk-yritysten hallitusten osaamisen kipupisteitä, joihin erityisesti kaivataan apuja.

Hallituksen rooli tulee ensisijaisesti pitää strategisena. Operatiiviset tulipalojen sammuttelut eivät kuulu hallitukseen. Tärkeät ja ei niin kiireelliset asiat kuuluvat. Hallituksen tärkeimpiä tehtäviä strategian lisäksi ovat kyseenalaistaminen ja toimintaympäristön muutosten ennakointi.

Pienessä yrityksessä hallituksen läkisääteisten velvoitteiden hoitaminen ei ole kovin kuormittavaa. Niinpä pk-yrityksen hallituksen kannattaakin keskittää voimavaransa tulevaisuuden ennakointiin.

Hyvää hallitustyöskentelyä on, että useampi ihminen miettii samaa asiaa eri näkökulmista. Näkökulmien terävöittämiseksi hallitukseen kannattaa pyytää yksi tai useampi ulkopuolinen jäsen tai asiantuntija. Ulkopuolisen jäsenen myötä saadaan myös hajontaa pienelle yritykselle tyypilliseen tilanteeseen, jossa omistajat, hallitus ja johto ovat samoja henkilöitä.

Pienissä ja taipaleensa alkuvaiheessa olevissa yrityksissä muodollinen hallitustyöskentely voi tuntua raskaalta. Pk-yrityksissä säännöllinen hallitustyöskentely käynnistyykin usein vasta kun yritys on nykyiseen toimintaansa nähden reippaassa kasvuvauhdissa tai ulkopuolinen rahoittaja tulee hallitukseen.

Tulevaisuuden ennakointia ja strategian seurantaa voi ensin harjoitella esimerkiksi epämuodollisemmin johtoryhmän puitteissa. Kun säännönmukaisuus ja toimintatapa on hallussa, niin asiat voidaan viedä hallitukseen. Hallitustyöskentelyyn liittyvien rutiinien sujuessa on helpompaa pyytää mukaan uutta osaamista ja näkemystä tuovia ulkopuolisia jäseniä.

Digital Media Finlandin konsultit sparraavat mielellään tulevaisuuden ennakoinnissa ja hallitustyöskentelyn kuntoon laittamisessa.

 

 

 

Virpi Martikainen

Virpi on digitaalisen median liiketoiminnan osaaja, jonka toimialatuntemus kattaa internet- ja mobiilipalvelut, musiikin ja pelit. Hänellä on pitkä kokemus telekommunikaatio- ja sisältöalojen tuotekehityshankkeiden johtamisesta ja toteuttamisesta, strategiaprosesseista sekä strategioiden käytäntöön viemisestä. Hallitustyöskentelyyn Virpi on perehtynyt yrityssparrausten lisäksi suorittamalla Hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ) -tutkinnon. Digital Media Finland on valittu palveluntuottajaksi ELY-keskusten tarjoamiin konsultointipalveluihin. Virpi toimii asiantuntijana aihealueella Innovaatioiden kaupallistaminen, jonka tarkoituksena on pk-yrityksen liiketoiminnan kehittäminen innovaatioita hyväksi käyttäen.

Kommentit