Mitä jokaisen yritysjohtajan tulee tietää pilvipalveluista

Pilvipalveluista on tullut erottamaton osa internetiä ja pilvipalveluilla on kriittinen rooli internetin ja digitalouden hyötyjen aikaansaamisessa. Kokosin tähän blogiin tiiviit perusasiat, mistä pilvipalveluissa oikein on kyse.

Pilvipalvelut tarkoittavat tietokonekapasiteetin tai tietokoneohjelmistojen tarjoamista palveluna internetin kautta. Pilvipalvelu on vaihtoehto omien tietokoneiden hankkimiselle tai ohjelmistojen asentamiselle omiin tietokoneisiin. Tunnettuja pilvipalveluita ovat asiakuuksienhallintapalvelu Salesforce, tallennuspalvelu Dropbox ja Googlen sähköposti- ja toimisto-ohjelmistopalvelut. Käytännössä kaikki merkittävät it-toimittajat tarjoavat myös pilvipalveluita.

Pilvipalvelut ovat perinteisiä it-ratkaisuja joustavampia, sillä niissä maksetaan vain käytetystä palvelusta tai kapasiteetista. Näin kustannuksia siirtyy investoinneista liiketoiminnan operatiivisiin kuluihin. Pilvipalvelujen käyttöönotto on usein myös perinteisiä järjestelmiä helpompaa ja muutokset joustavampia.

Pilvipalvelut tuovat yrityksille kolmenlaisia hyötyjä:

  1. Pilvipalvelut vähentävät it-kustannuksia;
  2. Pilvipalvelut tehostavat it:n tuottavuusvaikutuksia;
  3. Pilvipalvelut mahdollistavat uusien liiketoimintojen ja liiketoimintamallien kehittämisen ja pilotoinnin aiempaa joustavammin ja pienemmin kustannuksin.

Näistä hyödyistä viimeksi mainittu, uusien liiketoimintojen mahdollistaminen, on vaikutukseltaan kaikkein suurin.

Toisaalta pilvipalvelut tuovat tullessaan uudenlaisia tietoturvaan ja lainsäädäntöön liittyviä riskejä ja pelkoja. Näihin uhkiin ja pelkoihin vastataan toisaalta säädäntöä selkeyttämällä, toisaalta lisäämällä pilvipalveluiden tuntemusta ja osaamista.

Pilvipalveluiden käyttö siirtää organisaatioissa päätösvaltaa it-toiminnoilta liiketoimintajohdolle. Tämä, sekä uuteen pilviteknologiaan liittyvät osaamisen tarpeet vähentävät it-yksiköiden halukkuutta ottaa käyttöön pilvipalveluita. Tekemämme selvityksen mukaan Suomessa pilvipalveluiden käytön edelläkävijöitä ovatkin alkavat yritykset, suomalaiset suuryritykset ovat sen sijaan jäljessä verrattuna pienempiin yrityksiin ja kansainvälisiin suuryrityksiin.

Pilvipalvelut ovat myös muotia. Monet it-palveluiden toimittajat syyllistyvätkin “pilvipesuun”. Kaikki ei siis ole pilveä vaikka siltä näyttäisikin.

Pilvipalvelut muuttavat useimpien toimialojen liiketoimintaympäristöä. Siksi jokaisen yritysjohtajan on hyvä ymmärtää, miten pilvipalveluihin perustuvat liiketoimintamallit voivat mullistaa hänen yrityksensä toimialan.

 

Liikenne- ja viestintäministeriö julkaisee huhtikuussa Digital Media Finlandin, Tieto- ja viestintäteollisuuden tutkimus Tivitin ja Jyväskylän yliopiston laatiman selvityksen “Suomalainen pilvimaisema”. Ilmoitamme tällä sivustolla sekä Facebook-ryhmässämme, kun julkaisu on ladattavissa.


Notice: Undefined offset: 0 in /var/www/customers/digitalmediafi/public_html/wp-content/themes/dmf2014/single.php on line 67

Notice: Trying to get property 'post_title' of non-object in /var/www/customers/digitalmediafi/public_html/wp-content/themes/dmf2014/single.php on line 67


Notice: Undefined offset: 0 in /var/www/customers/digitalmediafi/public_html/wp-content/themes/dmf2014/single.php on line 68

Notice: Trying to get property 'post_content' of non-object in /var/www/customers/digitalmediafi/public_html/wp-content/themes/dmf2014/single.php on line 68

Kommentit