Palveluteollinen yritys

Edellisessä blogissani kirjoitin, että Suomeen pitäisi luoda palveluteollinen kärkihanke ja palveluteollisuuden edistämisen pitäisi olla keskeinen osa hallituksen kasvustrategiaa. Nyt keskityn palveluteolliseen yritykseen itseensä.

Internet-talous ja sen ymmärtäminen on ydinosaamista tämän vuosikymmenen palveluteolliselle yritykselle. Bengt Holmström sanoo asian ytimekkäästi Helsingin Sanomissa (19.8.2015) näin: ”Muutoksen keskipisteessä on internet. Se on aivan keskeistä ydinosaamista, koska se muuttaa työskentely- ja liiketoimintamalleja. Juuri nuoret osaavat hyödyntää internetin valtavaa tietomassaa kaikessa toiminnassa. Suomen on pidettävä huoli, että internetin hyödyntämisessä olemme maailmaan huippuja.”

Keskeisin liiketoiminnallinen muutos on siirtyminen tavarateollisesta logiikasta palveluteolliseen logiikkaa. Tavarateollisessa logiikassa valmistaja luo lisäarvoa tuotteeseen, myy sen asiakkaalle ja asiakas sitten kuluttaa tuotteen loppuun ja ostaa uuden, vielä paremman tuotteen. Asiakas tuhoaa valmistajan luoman arvon. Palveluteollisessa logiikassa palvelun käyttö luo palveluun lisäarvoa, jolloin liiketoimintalogiikan täytyy olla erilainen.

Tämä näkyy meille kaikille arjessa vaikkapa siinä, että ohjelmistoteollisuudessa on siirrytty jatkuvasti paraneviin ohjelmistoihin, jolloin asiakkaan oikeastaan ei tarvitse koskaan ostaa uutta ohjelmistoa vaan se paranee kaiken aikaa. Ohjelmisto on osa palvelua. Google toimii sangen puhtaasti tällä mallilla ja tämä on pakottamassa Microsoftin luopumaan vanhasta mallistaan, jossa asiakkaalle aika ajoin voitiin myydä uusi ohjelmistolisenssi, mikä mallina oli lähellä tavarateollista mallia.

Laajemminkin ohjelmistoteollisuutta kannattaa seurata sillä palveluteollisen liiketoimintamallin toteuttamisessa juuri ohjelmistot ja ohjelmistoteollisuus ovat avainroolissa. Ohjelmistotuotanto toimii ketterillä menetelmillä ja scrum on pitkälti korvannut vanhat projektijohtamisen menettelyt. Avoin lähdekoodi ja avoin data ovat ohjelmistomaailman luomuksia, joiden avulla voidaan nostaa tuottavuutta ja uudelleenkäytettävyyttä. Itse asiassa ohjelmistoteollisuuden kulttuuri ja toimintatavat ja niiden hyödyntäminen ovat juuri nyt siirtymässä laajempaan käyttöön yritysmaailmassa ja tämä osaaminen antaa kilpailuetua seuraavaksi kymmeneksi vuodeksi johtaville toimijoille.

Internet on syntynyt Internet-protokollan (IP) varaan ja se on pakettikytkentäinen ja tietoliikenteen reititys voidaan muuttaa dynaamisesti. Tästä seuraa se, että elimellisesti internet on kaksisuuntaista tai oikeastaan monisuuntaista. Tämä ilmiö lyö läpi koko liiketoimintarakenteen ja muuttaa kaiken vuorovaikutteiseksi. Juuri nyt ns. lineaarinen TV menettää kovaa kyytiä katsojia, jotka siirtyvät verkkoon lataamaan ohjelmia silloin kuin heitä huvittaa. Sama vuorovaikutteisuus on oleellinen osa koko palveluteollista ajattelua.

Vuorovaikutteisuus luo mahdollisuuden joukkoistaa asioita ja luoda ekosysteemejä ja nämä siis ovat uusia palveluteollisen yrityksen työkaluja. Niitä ovat myös eri pilvien väliset rajapinnat, APIt, tai joissakin alan kirjoissa käytetään termiä ”connector”, johon liittyvät paitsi tekniset rajapinnat myös liiketoimintasäännöt. Alustatalous on tapa tuotteistaa nämä ilmiöt palveluteollisen yrityksen pitkälle automatisoiduksi liiketoiminnan implementaatioksi, jota sitten voidaan evoluutiomaisesti kehittää ketterillä menetelmillä.

Menestyvä palveluteollinen yritys on koottu yllä kuvatuista elementeistä ja se osaa liittää itseensä ketterästi uusia elementtejä. Yrityksenä palveluteollinen yritys on sangen toisenlainen luomus kuin tavarateollinen yritys. Myös sen johtaminen vaatii kokonaan uuden ajatteluparadigman.

Johtamisen kannalta tämä internet-talouden tuoma murros ja siirtyminen palveluteolliseksi toimijaksi on ilouutinen. Johtamiselle on nyt käyttöä, sillä eteneminen palvelutaloudessa edellyttää aktiivista johtamista ja se vaatii sitä, että yritysten hallituksiin valitaan alan osaajia ja että ylimmän johdon on tehtävä todellisia strategisia valintoja. Internet-talous erottelee johtamisen jyvät akanoista. Juuri nyt onnistunut johtaminen näkyy yrityksen kasvuna.


Notice: Undefined offset: 0 in /var/www/customers/digitalmediafi/public_html/wp-content/themes/dmf2014/single.php on line 67

Notice: Trying to get property 'post_title' of non-object in /var/www/customers/digitalmediafi/public_html/wp-content/themes/dmf2014/single.php on line 67


Notice: Undefined offset: 0 in /var/www/customers/digitalmediafi/public_html/wp-content/themes/dmf2014/single.php on line 68

Notice: Trying to get property 'post_content' of non-object in /var/www/customers/digitalmediafi/public_html/wp-content/themes/dmf2014/single.php on line 68

Kommentit