Palvelut

Palvelemme kaikkia yrityksiä, jotka haluavat hyödyntää muuttuneen maailman tuomia mahdollisuuksia. Olemme jakaneet palvelumme viiteen pääryhmään, joita yhdistelemällä jokaiselle asiakkaalle löytyy oikea ratkaisu. Lue lisää alta ja ota yhteyttä.

Palvelemme kaikkia yrityksiä, jotka haluavat hyödyntää muuttuneen maailman tuomia mahdollisuuksia. Olemme jakaneet palvelumme viiteen pääryhmään, joita yhdistelemällä jokaiselle asiakkaalle löytyy oikea ratkaisu. Lue lisää alta ja ota yhteyttä.

Näin voimme auttaa yritystäsi

Markkinamuutosten tulkitseminen

Jatkuvasti muuttuvat markkinat tarjoavat uusia mahdollisuuksia. Ne vain pitää osata hyödyntää. Meillä on tietoa, näkemystä ja osaamista, joiden avulla voimme auttaa yritystäsi tunnistamaan olennaisen ja muuttamaan teknologian ja markkinoiden mahdollisuudet tulokselliseksi liiketoiminnaksi. Autamme sinua ymmärtämään konkreettisesti markkinoiden muutoksen vaikutukset omaan bisnekseesi.

Strategian laatiminen ja toteuttaminen

Hyvin suunniteltu on vielä täysin tekemättä. Siksi on tärkeää, että strategia on sekä selkeästi linjattu että määrätietoisesti toteutettu. Me tuomme strategiatyöhön syvällistä markkinatietoa, kokemukseen perustuvia toimintamalleja ja kipinää tarvittavaan muutokseen. Avullamme osaat tehdä oikeat valinnat, suunnata resurssit oikein ja kirkastaa yrityksen kilpailuedut.

Uusille markkinoille meneminen

Mennä vai eikö mennä? Päätös uusille markkinoille suuntaamisesta on yrityksen merkittävimpiä valintoja. Siksi täytyy tietää tarkasti, mihin yritys on suuntaamassa, miksi juuri sinne kannattaa mennä ja miten siellä pitää toimia. Lisäksi täytyy ymmärtää kilpailutilanne ja ennen kaikkea asiakkaiden tarpeet nyt ja tulevaisuudessa. Isoja kysymyksiä, joihin autamme löytämään vastaukset.

Kehityshankkeiden toteuttaminen

Kasvu ja menestys vaativat kehittymiskykyä. Yleensä kehitys kohdistuu toimintatapoihin, teknologiaan tai molempiin. Kehityshankkeessa onnistuminen pohjautuu vahvaan strategiaan, oikeaan osaamiseen sekä kykyyn tehdä ketteriä kokeiluja. Lisäksi kehitys on nivottava osaksi yrityksen muuta toimintaa. Tehtävämme on helpottaa yrityksen johdon työtä kehityshankkeiden määrittelyssä ja johtamisessa.

Rahoituksen hakeminen

Helppoa rahaa ei olekaan. Ainakaan silloin, kun yritys hakee ulkoista rahoitusta kasvunsa tueksi. Rahoittajien vaatimukset yrityksen suhteen ovat korkealla, olipa kyse sitten liikeideasta tai hallinnon toiminnasta. Julkiseen rahoitukseen liittyy myös vaativaa raportointia. Me tuemme sinua oikeiden edellytysten rakentamisessa, rahoituksen hakemisessa ja rahoitukseen liittyvässä raportoinnissa.