Onko hallituksella väliä pk-yrityksissä?

Onko  yrityksesi hallituksella strateginen rooli vai onko hallitus pelkkä kumileimasin, joka täyttää lakimääräisen hallituksen viran? Vaikka hallituksen tehtävä on ajaa yhtiön etua ja kantaa viime kädessä vastuu yhtiön toiminnasta, on hallituksen rooli varsinkin pienissä yhtiöissä toimia lähinnä muodollisesti pätevänä kuin tulevaisuudesta vastaavana elimenä.

Säännöllinen strateginen hallitustyöskentely on paikallaan yrityksissä, joissa kaivataan terävyyttä strategiaan, nopeita strategisia linjauksia ja tehokasta strategian toteutusta. Eikö näin siis ole kaikissa yrityksissä?

Pk-yrityksissä säännöllinen hallitustyöskentely käynnistyy usein vasta silloin kun yritys on nykyiseen toimintaansa nähden reippaassa kasvuvauhdissa. Silloin korostuvat pienille yrityksille tyypilliset strategian toteutushaasteet, joita ovat muun muassa liian vähäiset resurssit, päivittäisen käytännön työn hallitsevuus eli ns. tulipalonsammutushommat ja epäselvä strategia tai prioriteetit.

Kun operatiiviset tehtävät vievät pk-yrityksen huomion, on perusteltua antaa hallitukselle strateginen rooli, jolloin hallituksen tärkeimpiä tehtäviä strategian toteutumisen seuraamisen lisäksi ovat kyseenalaistaminen ja toimintaympäristön muutosten ennakointi. Muun muassa taloudellisen kehitykseen, kilpailutilanteeseen, asiakaskuntaan ja teknologiaan liittyy strategisia olettamuksia, joiden pätevyyttä hallituksen tulee arvioida.

Strategisia tehtäviä varten hallitukseen on syytä pyytää myös yksi tai useampi ulkopuolinen jäsen tai asiantuntija. Ulkopuolisen jäsenen myötä saadaan myös hajontaa pienelle yritykselle tyypilliseen tilanteeseen, jossa omistajat, hallitus ja johto ovat samoja henkilöitä.

Suositeltavaa on laittaa hallityöskentely kuntoon jo yhtiön toiminnan alkuvaiheesta lähtien. Hallitustyöskentelyn rutiinien sujuessa on helpompaa pyytää mukaan ulkopuolisia jäseniä. Säännöllisen hallitustyöskentelyn käynnistäminen ja hallitustyön tehokas organisointi onnistuu hallituspalvelun avulla.

Lue lisää Digital Media Finlandin hallituspalvelusta.

Virpi Martikainen

Virpi on digitaalisen median liiketoiminnan osaaja, jonka toimialatuntemus kattaa internet- ja mobiilipalvelut, musiikin ja pelit. Hänellä on pitkä kokemus telekommunikaatio- ja sisältöalojen tuotekehityshankkeiden johtamisesta ja toteuttamisesta, strategiaprosesseista sekä strategioiden käytäntöön viemisestä. Hallitustyöskentelyyn Virpi on perehtynyt yrityssparrausten lisäksi suorittamalla Hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ) -tutkinnon. Digital Media Finland on valittu palveluntuottajaksi ELY-keskusten tarjoamiin konsultointipalveluihin. Virpi toimii asiantuntijana aihealueella Innovaatioiden kaupallistaminen, jonka tarkoituksena on pk-yrityksen liiketoiminnan kehittäminen innovaatioita hyväksi käyttäen.

Kommentit