Musiikkiteollisuuden madonluvut

Suuri kansainvälinen konsulttiyhtiö Gartner julkaisi aiemmin tällä viikolla ennusteensa globaalin online-musiikkimyynnin kehityksestä vuosille 2011-2015. Ennusteen mukaan fyysisten äänitteiden globaali myynnin arvo laskisi nykyisestä 15 miljardin dollarin tasosta 10 miljardiin dollariin vuoteen 2015 mennessä. Online-musiikin myynti kasvaisi puolestaan nykyisestä 5,9 miljardin dollarin tasosta 7,7 miljardiin dollariin vuoteen 2015 mennessä.

Gartner ei siis usko digitaalisen musiikkitallenteiden myynnin ohittavan fyysistä vielä vuosikymmenen puolivälissäkään. Vaikka online-myynnin arvioidaan kasvavan lähes kolmanneksella, alan kokonaisarvio päätyy noin 15 % pakkasen puolelle nykytasoon verrattuna. Ennusteet eivät tosin sisällä musiikkikustannus- ja live-toiminnan tuloja.

Musiikkikustannustoimintaa, jonka globaali arvo on noin neljäsosa tallennekaupasta, rasittaa levy-yhtiöiden tavoin fyysisten tallenteiden alamäki, eikä esimerkiksi synkronointituloista ole odotettavissa uutta nousun lähdettä. Live-puolella näennäisen suotuisaa tulokehitystä on puolestaan ajanut pitkälti eteenpäin stadionluokan artistien jatkuvasti nousseet lipunhinnat. Alalla koetaankin suurta huolta, mistä saadaan areenat täyttävä uusi artistisukupolvi.

Ennusteen online-osuuden mukaan 2010-luvun puolivälissä suurin osa äänitemyynnin tuloista tulee edelleen à la carte –tyyppisistä latauspalveluista, mutta suurin kasvu puolestaan tilauspalveluista. Lataus- ja tilauspalvelujen myynnin arvojen suhde olisi 2:1.

Niin Suomessa kuin muuallakin on käyty musiikkialan sisällä kiivasta väittelyä Spotifyn kaltaisten tilauspalvelujen hyödyllisyydestä tai tuhoisuudesta. Jälkimmäisen pääargumenttina on käytetty tilauspalveluista saatujen tulojen vähäisyyttä suhteessa tallenteiden kuuntelumääriin, ja hyödyllisyyden puolesta on puhunut kuluttajien houkutteleminen pois musiikin laittoman verkkokäytön piiristä.

Jos Gartnerin ennusteet osoittautuvat paikkansa pitäviksi, niistä voidaan vetää näkemykseni mukaan ainakin kolme yleisen tason johtopäätöstä. Ensinnäkin perinteisen musiikkiteollisuuden ydintoimijoiden tulee sopeutua viimeistään nyt siihen, että alan koko pienenee pysyvästi. Toiseksi tilauspalvelujen osalta tulee hylätä perinteiset yksikköhintaiset ajattelu- ja ansaintamallit ja keskittyä toimenpiteisiin, joilla niiden käyttäjämääriä saadaan skaalattua huomattavasti nykyistä suuremmiksi. Kolmanneksi musiikkiteollisuuden tulee toimia huomattavasti aiempaa tiiviimmässä yhteistyössä online-ekosysteemin muiden osapuolten kanssa niin, että erityisesti mobiililaitteiden kautta tarjottavat palvelut vastaavat kuluttajien odotustasoa.

Suomen osalta yksi erityisuhka liittyy kotimaisen musiikkituotannon tulevaisuuteen. Meillä tuudittaudutaan helposti siihen, että perinteisesti korkea eli 50-60 %:n luokkaa oleva kotimaisuusaste pysyy jatkossakin ennallaan ilman erityisiä ponnisteluja. Online-markkinoiden osalta maassamme tehdyissä tutkimuksissa on kuitenkin käynyt ilmi, että suomalaisen musiikin osuus niistä on nykyisin vain noin kolmannes.

Yksi syy tähän lienee se, että kotimaisten online-musiikkipalvelujen, jotka luontevasti nostaisivat näkyvästi esiin kotimaisia tuotteita, osuus markkinoista on pieni. Näin ollen yksi alan mahdollisuus olisi tukea kaikin keinoin kotimaisten verkkopalvelujen kasvua. Onko se mahdollista Suomen kokoisilla markkinoilla iTunesin ja Spotifyn kaltaisia markkinajohtajia vastaan, on sitten jo aivan toinen kysymys.

Joka tapauksessa levy-yhtiöillä on valittavanaan kaksi pääpolkua: joko toiminnan skaalaaminen alaspäin tai uusien tulovirtojen lisääminen ansaintaan. Jälkimmäisen osalta alan vastaus on toistaiseksi ollut ns. 360 asteen malli, joka nojautuu musiikkialan ydintoimintojen kasaamiseen samaan yhtiöön.

Uusien tulovirtojen osalta erityisesti levy-yhtiöiden kannattaisi kurkistaa oman hiekkalaatikkonsa ulkopuolelle ja miettiä uudenlaisia malleja. Vaihtoehtoja olisivat muun muassa liittoutuminen horisontaalisesti muiden sisältöalojen yritysten kanssa uudenlaisten ekosysteemien ehdoilla tai vertikaalisesti online-palvelujen tuottajien kanssa. Joka tapauksessa kutistuvalla alalla ei voi jäädä tuleen makaamaan, jos haluaa pysyä hengissä.


Notice: Undefined offset: 0 in /var/www/customers/digitalmediafi/public_html/wp-content/themes/dmf2014/single.php on line 67

Notice: Trying to get property 'post_title' of non-object in /var/www/customers/digitalmediafi/public_html/wp-content/themes/dmf2014/single.php on line 67


Notice: Undefined offset: 0 in /var/www/customers/digitalmediafi/public_html/wp-content/themes/dmf2014/single.php on line 68

Notice: Trying to get property 'post_content' of non-object in /var/www/customers/digitalmediafi/public_html/wp-content/themes/dmf2014/single.php on line 68

Kommentit