Mooren laki ja ihmiset

Gordon Mooren arvio tietokoneiden suorittimien tehon kasvusta on pitänyt paikkansa jo yli 30 vuotta ja sen on arvioitu pitävän paikkansa vielä vuosien ajan. Aina vaan tehokkaampien tietokoneiden ansiosta digitaalisten palveluiden kehittäjät voivat tuottaa kustannustehokkaasti entistä laadukkaampia digitaalisia palveluita, joista kuluttajat voivat nauttia entistä tehokkaammilla päätelaitteillaan.

Teknologian kehittyminen ja digitalisaatio tekee ihmisten elämän helpommaksi ja mielenkiintoisammaksi tehostamalla toimintaa ja hoitamalla tylsät rutiinihommat.

Pitääkö tämä paikkaansa? Vastaus on kyllä ja ei.

Mooren lain kaltaisesti pyrimme moninkertaistamaan oman tehokkuutemme teknologian avulla. Olemme virittäneet itsemme taajuudelle, jossa nopea reagointi on itsestään selvyys. Reagoinnin kuitenkin suorittaa useimmiten ihminen, jonka kapasiteetti on teknologian suorituskykyyn nähden rajallinen. Kännykän katoaminen tai tilttaaminen vaikka päivänkin ajaksi voi aiheuttaa sellaisen tekemättömien töiden suman, jonka purkamiseen menee useita päiviä.

Digitaalisten palveluiden kehittäjien kilpailuetu perustuukin jatkossa siihen, että palveluiden avulla ihmisten aikaa vapautuu oikeasti lisäarvoa tuottaviin tekemisiin, ei niinkään multitaskingia tukeviin tekemisiin. Onhan tutkimustenkin perusteella todettu monien asioiden hoitamisen samanaikaisesti tekevän ihmisestä tyhmemmän ja tehottomamman, vaikka yleinen käsitys saattaakin olla päinvastainen.

Vastuu teknologian hyödyntämisestä viisaasti ei ole kuitenkaan yksin palvelukehittäjien, vaan myös palveluiden käyttäjien täytyy osata ajatella teknologian hyödyntämistä tuottavuuden tehostamista pidemmälle.

Yksi esimerkki onnistuneesta uuden teknologian hyödyntämisestä on varastoautomaattirobotin käyttäminen apteekeissa. Eräässä apteekissa työyhteisön koko onkin kasvanut, kun robotin avulla henkilöstön aikaa vapautuu asiakaspalveluun ja sitä kautta lisämyyntiin. Tässä tapauksessa varaston kierron tehostaminen robotin avulla ja ihmisten keskittyminen asiakkaiden palvelemiseen paremmin on luonut edellytykset yrityksen kasvulle.

Digital Media Finlandin konsultit auttavat sinua ymmärtämään markkinoiden muutoksen vaikutukset omaan liiketoimintaasi.

Virpi Martikainen

Virpi on digitaalisen median liiketoiminnan osaaja, jonka toimialatuntemus kattaa internet- ja mobiilipalvelut, musiikin ja pelit. Hänellä on pitkä kokemus telekommunikaatio- ja sisältöalojen tuotekehityshankkeiden johtamisesta ja toteuttamisesta, strategiaprosesseista sekä strategioiden käytäntöön viemisestä. Hallitustyöskentelyyn Virpi on perehtynyt yrityssparrausten lisäksi suorittamalla Hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ) -tutkinnon. Digital Media Finland on valittu palveluntuottajaksi ELY-keskusten tarjoamiin konsultointipalveluihin. Virpi toimii asiantuntijana aihealueella Innovaatioiden kaupallistaminen, jonka tarkoituksena on pk-yrityksen liiketoiminnan kehittäminen innovaatioita hyväksi käyttäen.

Kommentit