Mittarit voivat johtaa harhaan

Johtoryhmän ja hallituksen kokouksissa seurattavia vakiomittareita ovat edellisen kvartaalin myyntiluvut ja kannattavuus. Nämä niin sanotut peräpeilin mittarit kertovat, paljonko rahaa on tullut kassaan ja millaisella kustannustasolla liikevaihto on saatu aikaiseksi. Ne eivät kuitenkaan vastaa kysymykseen siitä, miten tulos on tehty eli eivät kerro yrityksen toiminnasta.

Kun halutaan tietää, miten tavoitteisiin on päästy, täytyy mitata myös keinoja, joilla määränpäähän pyritään. Näin mittarit saadaan linkitettyä strategiaan.

Pelkkien numeeristen tavoitteiden seuraaminen ei kerro, onko organisaation tekeminen strategian kannalta oikean suuntaista. Lyhyen tähtäimen tavoitteiden saavuttaminen keinoilla millä hyvänsä voi johtaa ennen pitkää toimintaan, joka ei tue yrityksen pitkän tähtäimen tavoitteita eli visiota.

Esimerkiksi yksittäisen kvartaalin myynnin tulos on voitu saavuttaa ahkeralla henkilökohtaisella myyntityöllä, kun pitkällä tähtäimellä parempi strateginen valinta olisi ollut panostaminen digitaalisiin myyntikanaviin.t

Strategian toteutumisen kannalta toimivien mittareiden luominen edellyttää strategiatyön tekemistä kunnolla. Strategisista valinnoista voidaan johtaa toimintaa pitkällä tähtäimellä haluttuun suuntaan ohjaavia mittareita. Hyvällä mittaristolla viestitään siitä, mikä on tärkeää.

Harhaan johtavan mittariston voi välttää, kun linkittää tavoitteet, toiminnan ja lopputuloksen. Strategiatyössä määritetään keskeiset tekijät sille, miten toimintaa kehitetään. Taloudellisen tuloksen lisäksi mittaristoon tulee ottaa mukaan esimerkiksi asiakastyytyväisyyteen sekä uusien palveluiden ja osaamisen kehittämiseen liittyviä mittareita.

Hyvään mittaristoon ei ole yhtä oikeaa reseptiä kuten ei menestyvään strategiaankaan. Selvää kuitenkin on, että mittareiden täytyy taloudellisten asioiden lisäksi heijastaa myös muutosta.

Digital Media Finlandin konsultit auttavat asiakkaitaan strategiatyössä sekä oikeaan suuntaan ohjaavien mittareiden määrittelyssä.

 

Virpi Martikainen

Virpi on digitaalisen median liiketoiminnan osaaja, jonka toimialatuntemus kattaa internet- ja mobiilipalvelut, musiikin ja pelit. Hänellä on pitkä kokemus telekommunikaatio- ja sisältöalojen tuotekehityshankkeiden johtamisesta ja toteuttamisesta, strategiaprosesseista sekä strategioiden käytäntöön viemisestä. Hallitustyöskentelyyn Virpi on perehtynyt yrityssparrausten lisäksi suorittamalla Hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ) -tutkinnon. Digital Media Finland on valittu palveluntuottajaksi ELY-keskusten tarjoamiin konsultointipalveluihin. Virpi toimii asiantuntijana aihealueella Innovaatioiden kaupallistaminen, jonka tarkoituksena on pk-yrityksen liiketoiminnan kehittäminen innovaatioita hyväksi käyttäen.

Kommentit