Mitä Sitran Megatrendit 2020 tarkoittaa pk-yritykselle?

Sitra julkaisi viime viikolla odotetun Megatrendit 2020 -katsauksen. Vuodenvaihteessa julkaistaan suuri määrä trendikatsauksia ja ne ovat tyypillisesti teknologiapainotteisten utopioiden ja dystopioiden maalailua. Sitran katsaus oli näistä poiketen avarakatseinen ja hieno avaus uuden vuosikymmenen haasteisiin. Tekoälyn, lohkoketjujen ja IoT:n sijaan polttopisteeseen oli nostettu ekologinen kestävyyskriisi, jolle neljä muuta isoa kysymystä olivat alisteisia. Sitran viisi megatrendiä ovat:

  1. Ekologisella jälleenrakentamisella on kiire
  2. Väestö ikääntyy ja monimuotoistuu
  3. Verkostomainen valta voimistuu 
  4. Teknologia sulautuu kaikkeen 
  5. Talousjärjestelmä etsii suuntaansa.

Vuonna 2002 perustettu yrityksemme Digital Media Finland on aloittanut nykymuotoisen toimintansa vuonna 2010 ja päättyneen vuosikymmenen aikana olemme auttaneet lukuisia asiakkaitamme kääntämään digitalisaation haasteet kannattavaksi liiketoiminnaksi. Haluamme pysyä merkityksellisinä nykyisille ja tuleville asiakkaillemme myös 20-luvulla ja tästä syytä toteutamme kaksi radikaalia uudistusta. Ensiksi, brändimme uudistuu tammi-helmikuun aikana yrityksen nimi ja visuaalinen ilme mukaan lukien. Toiseksi, palvelumme fokusoituvat aiempaa voimakkaammin kestävän liiketoiminnan rakentamiseen Sitran ja muiden asiantuntijatahojen näkemyksiä seuraten. Brändistä ja palveluistamme kerromme lisää alkuvuoden aikana.

Mitä Sitran megatrendikokonaisuus tarkoittaa suomalaiselle pk-yritykselle? Niistä voidaan johtaa kolme keskeistä vaatimusta, joihin yritysten on pystyttävä vastaamaan:

  1. Vastuullisuus liiketoiminnassa
  2. Muutoksiin sopeutuminen ja osaamisen jatkuva kehittäminen
  3. Uusiin mahdollisuuksiin tarttuminen

Vastuullisuus ja läpinäkyvyys eivät enää ole kilpailuedun lähteitä, vaan edellytyksiä menestymiselle. Ilmastokriisi on tämän vuosikymmenen suurin globaali haaste, ja jokaisen yrityksen on osallistuttava sen ratkaisemiseen tai ratkaisujen tukemiseen. Sekä luonnossa tapahtuvat ääri-ilmiöt että poliittiset selkkaukset yleistyvät aiheuttaen odottamattomia muutoksia myös yritysten toimintaan. Näihin muutoksiin on pystyttävä sopeutumaan nopeasti ja sopeutumista edesauttaa osaamisen jatkuva kehittäminen. Muutokset luovat aina myös uusia mahdollisuuksia, ja tuskin 2020-luvun menestyvintä on vielä edes olemassa. Olennaista on tarttua rohkeasti uusiin mahdollisuuksiin ja kokeilla ennakkoluulottomasti, mutta vastuullisesti, uusia liiketoimintamalleja.

Uusi DMF rakennetaan näiden periaatteiden mukaisesti. Toimimme vastuullisesti ja kestävästi, kehitämme omaa osaamistamme ja tartumme uusiin mahdollisuuksiin. Jaamme muutoksesta saatuja näkemyksiä ja kokemuksia jatkossakin blogien ja white papereiden muodossa sekä tietenkin konsultointityönä asiakkaillemme. Me olemme valmiita uudelle vuosikymmenelle, toivottavasti sinäkin!

Tommi Rissanen

Tommin vahvimpia osaamisalueita ovat uudet teknologiat ja palvelut erityisesti liiketoimintamallien ja niiden muutosten näkökulmasta. Hän tuntee perusteellisesti pelien, on-demand-videon sekä mobiili- ja online-sisältöjen ansaintamalleihin ja jakeluun liittyvät seikat. Tommi on erikoistunut lisäksi digitaalisiin ekosysteemeihin ja kehittämistoiminnan arvoverkkoihin. Koulutukseltaan Tommi on liiketoimintamallien muutoksesta väitellyt kauppatieteiden tohtori. Digital Media Finland on valittu palveluntuottajaksi ELY-keskusten tarjoamiin konsultointipalveluihin. Tommi toimii asiantuntijana aihealueella Tuottavuus ja talous, jonka tarkoituksena on pk-yrityksen tuottavuuden, talouden ja digitalisaation edistäminen.

Kommentit