Mitä mahdollisuuksia digitaalisuus tuo liiketoiminnan kehittämiseen?

Digitaalisuuden hyödyntäminen liiketoiminnassa rinnastetaan usein tuottavuuden parantamiseen IT-ratkaisujen avulla. Tämä on kuitenkin liian kapea näkökulma, kun mietitään mitä mahdollisuuksia digitaalisuus tuo liiketoiminnan kehittämiseen eri toimialoilla.

Digitalisoituminen ja internet ovat kaksi megatrendiä, jotka vaikuttavat kaikkiin toimialoihin ja aiheuttavat merkittäviä muutoksia yritysten kilpailuasemaan. Kilpailu kansainvälistyy, toimialojen rajat hämärtyvät ja uutta kilpailua syntyy. Internet ja digitalisoituminen ovat muuttaneet maailmanlaajuisesti yritysten ja ihmisten tapoja ottaa yhteyttä, kommunikoida ja toimia. Digitaalisuus ei kuitenkaan ole itseisarvo vaan uudenlaisten kanavien ja liiketoimintamallien mahdollistaja.

Yritykset ovat digitaalisuuden hyödyntämisessä tällä hetkellä hyvin eri vaiheissa. Etukenossa ovat kulkeneet ne toimialat, joiden tuotteet muuttuvat fyysisistä digitaalisiksi. Tällaisia aloja ovat media- ja ICT-ala. Vähittäiskauppa, palvelut ja rahoitusala ovat laajasti mukana eri digitaalisissa kanavissa. Sen sijaan esimerkiksi energia-ala ja valmistava teollisuus ovat verkkaisesti etsineet uusia mahdollisuuksia toimintaympäristön digitalisoitumisesta.

Miten Suomen markkinoilla tähän saakka kannattavaa liiketoimintaa tehnyt valmistavan teollisuuden yritys voi hyötyä digitaalisuudesta?

Oletetaan, että yritys on asettanut tavoitteekseen tehdä jatkossakin kannattavaa liiketoimintaa, mutta on lisäksi asettanut tavoitteekseen kasvattaa liiketoimintaansa nykyisestään.

Kannattavuutta edesauttaa valmistavan teollisuuden prosessien digitalisoituminen. Älykkäät tietojärjestelmät mahdollistavat pääsyn tietoon ja operatiivisiin järjestelmiin ajasta ja paikasta riippumatta. Toiminnan tuottavuus paranee.

Kasvua varten yritys tarvitsee uusia asiakkaita uusilta markkinoilta, yhteistyökumppaneita ja todennäköisesti myös uusia tuotteita. Digitaaliset kanavat mahdollistavat uusien asiakkaiden ja kumppaneiden tavoittamisen maailmanlaajuisesti. Tuotekehitykseen on mahdollista löytää lisäresursseja verkkopalveluiden kautta ja internet voi toimia tuotteiden myynti- ja markkinointi- sekä jakelukanavana. Tuotteisiin ja palveluihin voi liittää myös rahan arvoista digitaalista lisätietoa.

Väitetään, että digitaaliseen murrokseen panostavat yritykset ovat kilpailukykyisempiä kuin ne, jotka eivät ole panostaneet digitaaliseen murrokseen. Digitaalisuuden hyödyntäminen liiketoiminnan kehittämisessä täytyy kuitenkin perustua yrityksen strategiaan. Strategiasta irralliset digihörhöilyt eivät ole tuottaneet tulosta.

Digital Media Finland Oy tarjoaa yrityksille laaja-alaisen asiantuntijatiimin liiketoiminnan kehittämiseen ja digitaalisen maailman mahdollisuuksien tunnistamiseen.

Virpi Martikainen

Virpi on digitaalisen median liiketoiminnan osaaja, jonka toimialatuntemus kattaa internet- ja mobiilipalvelut, musiikin ja pelit. Hänellä on pitkä kokemus telekommunikaatio- ja sisältöalojen tuotekehityshankkeiden johtamisesta ja toteuttamisesta, strategiaprosesseista sekä strategioiden käytäntöön viemisestä. Hallitustyöskentelyyn Virpi on perehtynyt yrityssparrausten lisäksi suorittamalla Hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ) -tutkinnon. Digital Media Finland on valittu palveluntuottajaksi ELY-keskusten tarjoamiin konsultointipalveluihin. Virpi toimii asiantuntijana aihealueella Innovaatioiden kaupallistaminen, jonka tarkoituksena on pk-yrityksen liiketoiminnan kehittäminen innovaatioita hyväksi käyttäen.

Kommentit