Mitä liiketoiminnan digitalisoituminen käytännössä tarkoittaa?

Luin hiljattain MIT:n huippututkijoiden Erik Brynjolfssonin ja Andrew McAfeen kirjan ”Machine, Platform, Crowd”, jossa he tarkastelevat digitalisoituvan maailman muutoksia ja muutoksen syitä laajasti ja kiinnostavasti. Yksi kirjan keskeisiä havaintoja on viiden samanaikaisen, digitalisaation mahdollistaman teknologisen muutosvoiman vaikutukset liiketoiminnalle. Nämä muutosvoimat ovat: (1) datan määrän kasvu; (2) dataa hyödyntävien algoritmien kehittyminen; (3) nopeiden tietoverkkojen mahdollisuudet; (4) pilvipalvelut; ja (5) IoT-laitteiden kehittyminen.

Jokainen kirjassa mainituista muutosvoimasta aiheuttaa jo yksinään valtavia muutoksia yritysten liiketoiminnalle. Sekunneissa saatavilla oleva pilvikapasiteetti tarjoaa rajattomat mahdollisuudet uuden palveluliiketoiminnan kehittämiselle. Miniatyyrisiä sensoreita sisältäviä laitteita, kuten älysormuksia ja kodin sensoreita, tulee markkinoille koko ajan lisää. Datan avulla seurataan ja ohjataan kuluttajien käyttäytymistä niin liikenteessä, mediassa kuin kaupoissakin. Esimerkkejä yhden tai kahden teknologian yhdistämisestä on lukemattomia.

Vaikeusaste kasvaa, kun yritetään tarkastella liiketoimintaa, jossa kaikki edellä kuvatut muutosvoimat jylläävät. Suurten globaalien internet-yritysten menestystä voidaan hyvin perustella sillä, että ne ovat onnistuneet valjastamaan nämä kaikki tukemaan omaa liiketoimintaansa. Esimerkiksi Netflix loistaa kaikilla osa-alueilla; käyttäjädata ja sitä hyödyntävät algoritmit ovat koko palvelun perusta, sisältöä jaellaan tehokkaasti pilven kautta ja nopeita verkkoja hyödyntäen kaikkiin mahdollisiin laitteisiin. Facebook oli vähällä kompastua, kun siellä ei nähty tietoverkkojen nopeutumisen ja mobiililaitteiden kehittymisen mahdollisuuksia riittävän ajoissa ja palvelun käytettävyys mobiililaitteilla tuli myöhässä. Nyt se on arkipäivää ja sielläkin data ja algoritmit ovat liiketoiminnan kovassa ytimessä.

Digitalisaation suuret muutosvoimat eivät kuitenkaan ole suurten yritysten yksinoikeus – päinvastoin, ne mahdollistavat älykkäästi toimivien pientenkin yritysten pääsyn isoon liigaan. Tästä esimerkkejä ovat Instagram, Snapchat ja AirBnB, joista jokainen kasvoi nopeasti pienestä ja ketterästä haastajasta nykyiseen valta-asemaansa hyödyntämällä internet-taloutta. Työkalut ovat samat kaikille, eikä niiden käyttö ole kallista. Olennaista on löytää tapoja, joilla omassa liiketoiminnassa hyödynnetään digitaalisuuden tuomia mahdollisuuksia mahdollisimman tehokkaasti, laajasti ja innovatiivisesti. Muutosvoimista voidaan johtaa viisi kriittistä kysymystä, joihin vastaamalla pienempikin yritys voi löytää uusia keinoja kehittää omaa liiketoimintaansa:

  1. Mitä dataa liiketoiminnastamme on mahdollista kerätä ja millaista lisäarvoa siitä voisi synnyttää nykyisille tai uusille asiakkaillemme?
  2. Voisiko algoritmeilla jollakin tavoin parantaa nykyistä asiakastarjoomaamme?
  3. Miten sisäiset ja ulkoiset prosessimme voisivat hyödyntää kaikkialla saatavilla olevaa internetyhteyttä mobiilin, äänen tai videon kautta?
  4. Miten voisimme parantaa tehokkuuttamme siirtämällä resurssejamme ja prosessejamme pilveen?
  5. Onko olemassa sensoreita tai muita laitteita, joista saatavan datan avulla voimme tarjota asiakkaillemme uutta arvoa?

Yksi malli ei toimi kaikille, mutta jo näiden asioiden pohtiminen voi tuoda yrityksen liiketoiminnan kehittämiseen uusia ajatuksia. Olennaista on irrottautua nykyisen toiminnan kahleista ja kysyä, kuinka digitalisaatio tulee muuttamaan toimialaamme ja omaa liiketoimintaamme. Meillä Digital Media Finlandissa on pitkä kokemus liiketoiminnan kehittämisestä digitalisoituvassa ympäristössä ja autamme mielellään löytämään vastauksia edellä esitettyihin kysymyksiin.

Tommi Rissanen

Tommin vahvimpia osaamisalueita ovat uudet teknologiat ja palvelut erityisesti liiketoimintamallien ja niiden muutosten näkökulmasta. Hän tuntee perusteellisesti pelien, on-demand-videon sekä mobiili- ja online-sisältöjen ansaintamalleihin ja jakeluun liittyvät seikat. Tommi on erikoistunut lisäksi digitaalisiin ekosysteemeihin ja kehittämistoiminnan arvoverkkoihin. Koulutukseltaan Tommi on liiketoimintamallien muutoksesta väitellyt kauppatieteiden tohtori. Digital Media Finland on valittu palveluntuottajaksi ELY-keskusten tarjoamiin konsultointipalveluihin. Tommi toimii asiantuntijana aihealueella Tuottavuus ja talous, jonka tarkoituksena on pk-yrityksen tuottavuuden, talouden ja digitalisaation edistäminen.

Kommentit