Mitä konsultti duunaa?

Strategia, markkinaselvitys, kilpailija-analyysi, sparraus, fasilitointi, hallitustyöskentely, muutoshankkeet ja niin edelleen. Nämä ovat liikkeenjohdon konsulteille tuttuja termejä, joiden merkitys ei aina avaudu muille.

Mitä me konsultit siis konkreettisesti teemme ja olemme saaneet aikaiseksi?

Vastaan tähän kysymykseen parilla tiivistetyllä esimerkillä toimeksiannoista, joita olen oman reilun kymmenvuotisen konsulttiurani aikana tehnyt.

Markkinaselvitystyöllä olemme lisänneet asiakkaiden ymmärrystä uusien markkinoiden tarjoamista mahdollisuuksista ja antaneet työkalun rahoittajaneuvotteluihin sekä välineen myynnin kasvuun. Lisäksi olemme tuoneet esiin tosiasiat liiketoiminnan ja strategian suunnittelua ja ennakointia varten.

Negatiivisesta sävystä huolimatta yksi parhaista markkinaselvitystyön lopputulemista on asiakkaan päätös olla lähtemättä uudelle liiketoiminta-alueelle, jos johtopäätökset eivät tue ennakko-odotuksia markkinapotentiaalista suhteessa asiakkaan liikeideaan. Tällöin on säästetty sekä asiakkaan että mahdollisten rahoittajien resursseja.

Markkinaselvityksen aikana kerätään luotettavista tietolähteistä liikeidean kannalta oleelliset ja riittävät perusfaktat markkinoista. Perusfaktoja ovat esimerkiksi markkinan euromääräinen koko vaikkapa Euroopassa, kohdeasiakkaiden lukumäärä sekä millaista vauhtia markkina kasvaa vuosittain.  Kerätty tieto jäsennellään ja analysoidaan konsultin toimesta ja tuotetaan raportin ja keskustelun muodossa asiakkaan käyttöön. Lisäksi kerromme oman näkemyksemme markkinoiden kehityksestä.

Asiakkaan kanssa yhdessä tehtävällä strategiatyöllä olemme saaneet asiakkaamme rajalliset resurssit suunnattua järkevällä tavalla, tuoneet ulkopuolisen näkökulman strategiatyöhön, auttaneet saamaan enemmän kauppaa sekä herätelleet koko organisaatiota osallistumaan tavoitteiden saavuttamiseen. Hyvin tehty strategiatyö on motivoinut ja sitouttanut henkilöstöä, auttanut oikeiden ihmisten rekrytoinnissa sekä helpottanut oleellisesti rahoituksen saamista. Lisäksi asiakas on saanut työvälineen strategian toteutumisen seuraamiseen muun muassa tuloskortin avulla.

Strategia on turhaan mystifioitu käsite. Se on vain yksi sana toiminnalle, jossa asetetaan yrityksen tavoitteet muutaman vuoden päähän ja mietitään keinot tavoitteiden toteuttamiseksi. Strategiatyössä matka voi olla yhtä arvokas kuin päämäärä. Henkilöstön osallistuminen pitkän tähtäimen suunnitteluun on avannut monen silmiä sille, että on oikeasti jokaisen työpanoksesta kiinni miten yritys menestyy.

Loppuvuodesta tuotamme asiakkaidemme iloksi tulevan vuoden trendilistaa muistilistaksi strategiatyöhön. Julkaisemme trendilistan kaikkien käyttöön tammikuun alussa.

Mitkä ovat sinun mielestäsi keskeisimmät internet-talouden trendit eli markkinoiden kehitykseen vaikuttavat asiat vuonna 2017?

Virpi Martikainen

Virpi on digitaalisen median liiketoiminnan osaaja, jonka toimialatuntemus kattaa internet- ja mobiilipalvelut, musiikin ja pelit. Hänellä on pitkä kokemus telekommunikaatio- ja sisältöalojen tuotekehityshankkeiden johtamisesta ja toteuttamisesta, strategiaprosesseista sekä strategioiden käytäntöön viemisestä. Hallitustyöskentelyyn Virpi on perehtynyt yrityssparrausten lisäksi suorittamalla Hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ) -tutkinnon. Digital Media Finland on valittu palveluntuottajaksi ELY-keskusten tarjoamiin konsultointipalveluihin. Virpi toimii asiantuntijana aihealueella Innovaatioiden kaupallistaminen, jonka tarkoituksena on pk-yrityksen liiketoiminnan kehittäminen innovaatioita hyväksi käyttäen.

Kommentit