Mediapoliittinen ohjelma julki

Valtioneuvoston päätös mediapoliittisesta ohjelmasta sisältää hyviä periaatteellisia asioita. Yksi tärkeimmistä asioita on media-alan sääntelyyn vaikuttaminen niin kotimaisella kuin EU-tasolla niin että kaikkia toimijoita kohdellaan tasapuolisesti.

Tästä esimerkkinä voi mainita radion ja television toimilupasääntelyn. Radion uudet toimiluvat ovat Suomessa jaossa tämän syksyn aikana. Lupakausi on 10 vuotta, joka mahdollistaa radiotoimijoille mahdollisuuden pitkäjänteiseen työhön.

Moni ehdotus on kiinni EU-tason ratkaisuista kuten mainonnan sääntelyn pitäminen minimissään tai e-lehtien ja e-kirjojen arvonlisäveron (24 %) alentaminen samalle tasolle painettujen tuotteiden (10 %) kanssa. Tätäkin on yritetty viedä eteenpäin jo vuosien ajan, ja mm. Ranska on ottanut käyttöön e-kirjoille alemman veroprosentin jo 2012 EU:n kielteisestä kannasta huolimatta.  Alennetut verokannat olisivat merkittävä apu digitaalisten tuotteiden markkinoinnissa mahdollistaen alemmat hinnat kuluttajille.

Median innovaatiotuki lanseerattiin vuonna 2015 silloisen opetus- ja viestintäministerin Krista Kiurun toimesta ja odotukset yrityksissä olivat korkealla. Innovaatiotuen avulla on tehty paljon asioita ja myös uudet, pienet toimijat ovat päässeet hyötymään siitä. Tuen odotettiin olevan tarjolla vain kotimarkkinoilla toimiville, mutta EU lainsäädäntö ei tätä mahdollistanut. Tämä on herättänyt kritiikkiä. Tuki loppuu tämän vuoden päättyessä.

Kun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeiden (T&K&I-hankkeiden) arviointi tehdään, olisi tämä näkökulma hyvä ottaa mukaan ja miettiä, miten jatkossa olisi mahdollista tukea vain kotimarkkinoilla toimivia mediayrityksiä, niin sanoma- ja aikakauslehtiä kuin radio- ja TV-toimijoita tai digitaalisia medioita. Niiden merkitys monipuolisen ja luotettavan sisällön tarjoajina on erityisen tärkeää.

T&K&I-hankkeiden arviointia tehtäessä on myös muistettava, että suurten hankkeiden tulokset näkyvät usein vasta vuosien päästä. Pienemmistä, ketterillä menetelmillä toteutetuista hankkeista tuloksia voi odottaa huomattavasti nopeammin. Arvioinnin aika on siis vasta osalla hankkeista.

Luotettava, monipuolinen ja vastuullinen sisältö on mainittu ohjelmassa ensimmäisenä. Sitä pidetään siis erittäin tärkeänä tänä valeuutisten aikakautena. Nykyisiä tukiohjelmia luvataan laajentaa koskemaan uusien, journalistista uutissisältöä tuottavien julkaisujen käynnistämistä. Yhtä tärkeää on tukea markkinoita edistävillä toimilla nykyisiä toimijoita, jotta ne pystyvät kehittämään omia palveluitaan esimerkiksi jakelun osalta, oli kyse perinteisestä painetun tuotteen jakelusta tai digitaalisista palveluista.

Päätöstä mediapoliittisesta ohjelmasta on valmisteltu laajassa yhteistyössä ja se näky ohjelman sisällössä. Kun ohjelman eri kohtia lähdetään konkretisoimaan ja toteuttamaan, vaatii se entistä aktiivisempaa yhteistyötä kaikkien osapuolten kesken.


Notice: Undefined offset: 0 in /var/www/customers/digitalmediafi/public_html/wp-content/themes/dmf2014/single.php on line 67

Notice: Trying to get property 'post_title' of non-object in /var/www/customers/digitalmediafi/public_html/wp-content/themes/dmf2014/single.php on line 67


Notice: Undefined offset: 0 in /var/www/customers/digitalmediafi/public_html/wp-content/themes/dmf2014/single.php on line 68

Notice: Trying to get property 'post_content' of non-object in /var/www/customers/digitalmediafi/public_html/wp-content/themes/dmf2014/single.php on line 68

Kommentit