Markkinointiviestintä murroksessa

Digital Media Finland on selvittänyt markkinointiviestinnän muutostekijöitä ja niiden vaikutuksia suomalaiselle media-alalle ja erityisesti sanomalehdille.

Selvityksessä annetaan jäsennelty kokonaiskuva markkinointiviestinnän ja erityisesti mediamainonnan kehityksestä sekä sen vaikutuksesta suomalaiseen lehtimediaan.

Kansainvälisen mediamainonnan markkina on suuruudeltaan 400 miljardia euroa. Sen odotetaan kasvavan lähivuosina n. 5 % vuosivauhtia, mutta kasvu tulee pääasiassa kehittyviltä markkinoilta. Sanomalehtien osuus mediamainonnasta putoaa voimakkaasti ja internet-mainonnan osuus nousee. Suomessa markkinointiviestinnän arvo vuonna 2012 oli 3,4 miljardia euroa, josta mediamainonnan osuus oli 1,4 miljardia euroa.

Markkinoilla tapahtuu lähivuosina merkittäviä muutoksia, jotka johtuvat pitkälti digitalisoitumisesta. Selvityksessä on esitelty seitsemän keskeistä muutostrendiä ja arvioitu niiden vaikutuksia toimijaryhmittäin.

Verkkomainonnan tulot ohittavat sanoma- ja kaupunkilehtien mainontatulot Suomessa lähivuosina. Eri skenaarioiden erot koskevat vain lehtien mainostulojen laskemisen nopeutta. Mainostulot ovat kuitenkin jatkossakin oleellinen medialiiketoiminnan ansaintamalli.

Uusi kilpailutilanne vaatii lehtimedialta kykyä muuntua monikanavaisen mainonnan myyjiksi tavalla, jossa lehtimainonta ei välttämättä ole enää päätuote. Lehtimedian on myös pystyttävä muuntautumaan jakelutavasta riippumattomiksi sisällöntarjoajiksi. Globalisaation seurauksena markkinoitamme keskeisellä tavalla ohjaavat tekijät voivat vaikuttaa meihin rajojemme ulkopuolelta kansallisista toimenpiteistä riippumatta.

Liikenne- ja viestintäministeriön tilaama selvitys on saatavana nyt ministeriön sivuilta.


Notice: Undefined offset: 0 in /var/www/customers/digitalmediafi/public_html/wp-content/themes/dmf2014/single.php on line 67

Notice: Trying to get property 'post_title' of non-object in /var/www/customers/digitalmediafi/public_html/wp-content/themes/dmf2014/single.php on line 67


Notice: Undefined offset: 0 in /var/www/customers/digitalmediafi/public_html/wp-content/themes/dmf2014/single.php on line 68

Notice: Trying to get property 'post_content' of non-object in /var/www/customers/digitalmediafi/public_html/wp-content/themes/dmf2014/single.php on line 68

Kommentit