Mainoskakku uudesta perspektiivistä

Markkinointi-ihmiset seuraavat markkinointiviestinnän kehitystä ”mainoskakkujen” avulla: pieni mainoskakku tarkoittaa mediamainonnan määrää ja suuri mainoskakku kaikkea markkinointiviestintää. Vuonna 2012 pienen mainoskakun koko oli 1,4 miljardia euroa ja suuren mainoskakun 3,4 miljardia euroa.

Maan tapa on esittää mainoskakut aina piirakkakaaviona, joista ilmenee markkinointirahan jakautuminen tarkasteluvuonna.

Tarvitsimme erääseen toimeksiantoomme kuvaajaa markkinointiviestinnän eri lajien kehityksestä pidemmältä ajalta. Emme löytäneet tällaista kuvaa mistään, joten teimme sen itse. Saammeko esitellä: mainoskakku uudesta perspektiivistä!

Suuri mainoskakku 2007-12

Markkinointiviestinnän määrä Suomessa, miljoonia euroja

Luvut: Mainonnan neuvottelukunta

 

Timo Argillander

Timo toimii sijoitusyhtiö IPR.VC:n managing partnerina ja Digital Media Finlandissa neuvonantajana. Timolla on pitkä kokemus strategiatyöstä ja muutoshankkeiden läpivienneistä yrittäjän, ammattijohtajan, konsultin ja sijoittajan rooleissa. Timon erikoisalaa ovat muuttuvien liiketoimintaympäristöjen ansaintamallit ja teknologiamuutosten tulkinta.

Kommentit