Lyhyestä virsi kaunis

Mediasta keskusteltaessa polttopisteessä ovat yleensä kulutustottumusten, jakelun ja bisnesmallien muutokset. Debateissa jää tällöin helposti huomiotta, mitä kehitys merkitsee sisällöille ja sitä kautta koko bisnekselle. Pohdin Markkinointi & Mainonnan blogissani tätä käyttäen esimerkkinä musiikkia.

Jari Muikku

Jari tuntee syvällisesti luovat alat ja erityisesti niiden IPR-liiketoiminnan. Hänen toimialaosaamisensa kattaa musiikin, radion, television sekä internet- ja mobiilipalvelut. Hänellä on pitkä kokemus strategiaprosesseista, oikeuksien lisensioinnista, kansainvälisestä liiketoiminnasta ja luovien alojen järjestötoiminnasta.

Kommentit