Lyhyestä virsi kaunis

Mediasta keskusteltaessa polttopisteessä ovat yleensä kulutustottumusten, jakelun ja bisnesmallien muutokset. Debateissa jää tällöin helposti huomiotta, mitä kehitys merkitsee sisällöille ja sitä kautta koko bisnekselle. Pohdin Markkinointi & Mainonnan blogissani tätä käyttäen esimerkkinä musiikkia.

Kommentit