Luovuuden taloudellinen voima

Totesimme pari viikkoa sitten julkaistussa vuoden 2019 markkinanäkymien listassamme, että innovatiivisuuden ja luovuuden merkitys ymmärretään entistä paremmin kaikilla toimialoilla, ja soveltamiskykyisten luovien osaamisten kysyntä kasvaa. 

Luovuuden ja talouden välinen suhde on aina ollut ongelmallinen. Yhtäältä on mielletty, että luovuus kuuluu ensi sijassa taiteisiin, joita ei voi eikä tulisi arvottaa taloudellisin mittarein. Toisaalta luovuuden merkitystä muilla kuin ns. luovilla aloilla helposti vähätellään tai kutsutaan muilla nimillä edellä mainitun leiman vuoksi.

Luovuus ja aineettomat oikeudet kulkevat joka tapauksessa käsi kädessä toimialasta riippumatta. Digitalisaation myötä luovan työn tuloksena syntyvien aineettomien oikeuksien taloudellinen merkitys korostuu entisestään. 

Monilla aloilla painopisteen siirtymä digitaalisiin verkkopalveluihin muuttaa sekä kulutustottumuksia että ansaintamalleja. Tuore tekijänoikeustulovirtoja koskeva selvitystyömme osoitti, että tekijänoikeustulot ovat moninkertaistuneet Suomessa viimeisten vuosien aikana erityisesti ohjelmisto- ja pelialan kasvun myötä.

Luovuutta kaikissa sen muodoissaan ei kuitenkaan osata edelleenkään hyödyntää siten, että sen sisältämästä potentiaalista saataisiin irti kaikki välittömät ja välilliset hyödyt. Kehitystä jarruttaa ennen kaikkea asenteet, jotka eivät arvosta luovuutta tarpeeksi. Luovuutta ei myöskään osata soveltaa riittävän laajasti. 

Tuoreessa selvitystyössämme kävi ilmi, että esimerkiksi teknologiaan perustuvilla toimialoilla puute soveltavien luovien taitojen osaajista ja osaamisista voi muodostaa pullonkaulan koko talousalueen kasvulle ja kehitykselle. Kyse on useimmiten siitä, miten hyvin yksilö- ja tiimitasolla osataan yhdistää luovat taidot ja liiketaloudellinen ajattelu.

Suomessa vallitsee kärjistetysti kuvattuna tilanne, jossa luovilla aloilla on runsaasti luovaa osaamista, mutta puutetta liiketoiminnan osaamisista. Monilla muilla toimialoilla tilanne on toisin päin. Nyt olisi hyvä aika ryhtyä ennakkoluulottomiin vaihtokauppoihin!


Notice: Undefined offset: 0 in /var/www/customers/digitalmediafi/public_html/wp-content/themes/dmf2014/single.php on line 67

Notice: Trying to get property 'post_title' of non-object in /var/www/customers/digitalmediafi/public_html/wp-content/themes/dmf2014/single.php on line 67


Notice: Undefined offset: 0 in /var/www/customers/digitalmediafi/public_html/wp-content/themes/dmf2014/single.php on line 68

Notice: Trying to get property 'post_content' of non-object in /var/www/customers/digitalmediafi/public_html/wp-content/themes/dmf2014/single.php on line 68

Kommentit