Luovien alojen tiekartalla pyritään kasvuloikkaan

TEM julkaisi lokakuun alussa luovien alojen tiekartan. Kartassa listataan konkreettisia ideoita ja toimenpiteitä, joilla Suomi saisi vauhtia luovien alojen kasvuun. Kasvun esteitä on nimetty ja useita kehityskohteita on tunnistettu. Luovien alojen edustajat ovat olleet laajalti mukana työssä. 

Luovien alojen kasvu on osa hallituksen tavoitteita. Kasvuloikalla lisätään luovien alojen työpaikkoja, kasvatetaan luovan alan osuutta kansantaloudesta ja parannetaan edellytyksiä työskentelylle. Tiekartta ehdottaa keinoja, miten nämä tavoitteet viedään käytäntöön.

Suomessa luoviin aloihin luetaan 10-15 alaa. Nämä alat kattavat taiteen ja kulttuurin ytimestä syntyvän liiketoiminnan, sekä luovuutta muilla toimialoilla hyödyntävät tuotteet, palvelut tai toimintamallit. Liiketoiminnan kehittämisen näkökulmasta yritystoiminta on jaettu kolmeen ryhmään: monistettavat sisällöt ja tuotteet, luova osaaminen palveluna sekä elämykset ja elämykselliset ympäristöt kuten tapahtumat, taide- ja kulttuuripalvelut.

Digital Media Finland oli yhtenä kolmesta asiantuntijaorganisaatiosta haastattelemassa ja kokoamassa luovan alan ammattilaisten näkemyksiä tiekarttaan. Lue tiekarttaraportti täältä.

Työtä jatkamaan on nimetty ohjausryhmä, josta saat lisätietoja täältä

Odotamme jännittyneinä, miten työryhmän työ käynnistyy. Tiekartan havainnoista ja suosituksista on lisäksi hyötyä monissa muissakin kehitysprojekteissa. Suosittelemme tiekarttaan tutustumista! 

Liisa Kotilainen

Liisa on digitaalisen median, myynnin ja markkinointiviestinnän vahva ammattilainen, jonka kokemuksesta ja osaamisesta on hyötyä sekä strategisissa että operatiivisissa hankkeissa, niin uuden suunnittelussa kuin muutosjohtamisessakin. Strategiatyö, mahdollisuuksien hyödyntäminen ja ideoiden kaupallistaminen ovat henkilöjohtamisen ohella Liisan vahvuusalueita.

Kommentit