Liiketoiminnan suunnittelu kannattaa sittenkin

Liiketoimintasuunnitelman laatiminen on viime vuosina kärsinyt inflaatiosta erityisesti nuorten kasvuyritysten keskuudessa. Ketterän kehittämisen nimissä halutaan lähteä testaamaan liikeideaa ilman muodollista suunnittelua.

Liiketalouden tutkijoiden keskuudessakin on ollut kahta koulukuntaa: toinen liiketoiminnan suunnittelun puolesta ja toinen vastaan. Todisteet liiketoiminnan suunnittelun tehokkuudesta ovat tähän mennessä olleet ristiriitaisia.

Strategic Entrepreneurship Journalissa julkaistu tuore tutkimus puhuu muodollisen liiketoiminnan suunnittelun puolesta. Tulokset osoittavat, että muodollista suunnittelua tekevät yritysten perustajat onnistuvat todennäköisemmin kehittämään elinkelpoisia yrityksiä kuin ne, jotka eivät suunnittelua tee.

Yritysten perustajat tekivät tutkimuksen mukaan todennäköisimmin liiketoimintasuunnitelman silloin, kun ne etsivät ulkopuolista rahoitusta ja olivat hyvin koulutettuja, innovatiivisia ja kasvuorientoituneita.

Konsulttina voin hyvin allekirjoittaa, että ulkopuolisen rahoituksen tarve on paras – ja valitettavan usein myös ainut – kannustin tämän päivän yritykselle liiketoimintasuunnitelman tekemiseen. Suunnittelu tuo kuitenkin myös muita hyötyjä.

Liiketoimintasuunnitelma jäsentää ja selventää aiotun yritystoiminnan toteuttamismahdollisuuksia. Se auttaa lisäksi tulevaisuuden näkymien ennakoinnissa, mahdollistaa liikeidean kannattavuuden arvioinnin ja tuo systemaattisuutta liiketoiminnan kehittämiseen.

Liiketoimintasuunnitelman formaatti on oman kokemukseni mukaan kehittynyt laajoista pöytälaatikkoeepoksista kohti dynaamisempia kalvoesityksiä. Näin suunnitelma toimii sekä rahoittajaesityksenä että strategiatyön välineenä.

Parannat liiketoimintasi onnistumisen todennäköisyyttä laatimalla liiketoimintasuunnitelman. Jos sen tekeminen tökkii vieläkin, niin voit aina kysyä itseltäsi, antaisitko rahaa ideallesi ilman kunnollista suunnitelmaa liiketoiminnasta.

 

Digital Media Finlandin konsultit tarjoavat mielellään sparrausapua liiketoimintasuunnitelman laatimiseen. Tuomme näkemystä ja kokemusta sekä tiedämme mitä rahoittajat haluavat. Lisäksi osaamme ohjata suunnittelua kohti oikeita liiketoimintavalintoja.

Virpi Martikainen

Virpi on digitaalisen median liiketoiminnan osaaja, jonka toimialatuntemus kattaa internet- ja mobiilipalvelut, musiikin ja pelit. Hänellä on pitkä kokemus telekommunikaatio- ja sisältöalojen tuotekehityshankkeiden johtamisesta ja toteuttamisesta, strategiaprosesseista sekä strategioiden käytäntöön viemisestä. Hallitustyöskentelyyn Virpi on perehtynyt yrityssparrausten lisäksi suorittamalla Hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ) -tutkinnon. Digital Media Finland on valittu palveluntuottajaksi ELY-keskusten tarjoamiin konsultointipalveluihin. Virpi toimii asiantuntijana aihealueella Innovaatioiden kaupallistaminen, jonka tarkoituksena on pk-yrityksen liiketoiminnan kehittäminen innovaatioita hyväksi käyttäen.

Kommentit