Kyseenalaista toimialasi

Tiedätkö missä liiketoiminnassa olet mukana? Entä milloin olet viimeksi tehnyt markkina-analyysin liiketoimintaympäristöstäsi? Tunnetko kilpailijasi ja tunnistatko potentiaaliset kumppanit? Ja mitä merkitystä näillä on?

Perinteiset toimialarajat ovat hälvenneet sitä mukaa kun teknologiakehitys ja digitalisaatio ovat edenneet. Uusien toimijoiden kynnys tulla markkinoille on madaltunut. Esimerkiksi sisältöjen tuottaminen ja julkaiseminen ei ole vaatinut enää vuosiin suuria investointeja kalustoon. Kelpo kameran saa järkihinnalla ja julkaiseminen ei vaadi painokonetta.

Teleoperaattorit ennakoivat liiketoiminnan laajentamista media- ja sisältöpuolelle jo ennen vuosituhannen vaihtumista. Muutaman pilotin ja erehdyksenkin kautta operaattorit ovat nykyisin uskottavia toimijoita viihdesektorilla. Esimerkiksi Elisa Viihde ja DNA TV ovat kuluttajille aitoja vaihtoehtoja perinteisten mediatalojen tarjonnan rinnalla.

Jos nykyisestä vakuutusliiketoiminnasta katoaa toimintaympäristön muutoksen seurauksena kymmenen vuoden sisällä merkittävä osa, niin missä liiketoiminnassa vakuutusyhtiöt ovat kymmenen vuoden kuluttua? Tällä hetkellä vakuutusyhtiöt laajentavat vakuutustoiminnasta rahoituksen sekä terveyden ja hyvinvoinnin alueille.

Liiketoiminnan laajentaminen tutun toimialan ulkopuolelle vaatii oikeiden kumppaneiden tunnistamista ja toimintatavan mukauttamista niin että se hyödyttää myös kumppaneita.

Suurilla pilvipalvelualustojen tarjoajilla Amazonilla, Microsoftilla ja Googlella on omat ratkaisuna tietovarastoille. Ne eivät kuitenkaan ole turhan mustasukkaisia siitä minkä tietovarastoratkaisun asiakas valitsee. Pääasia on, että ekosysteemi toimii ja palvelut ruokkivat toistensa kysyntää.

Liikkeenjohdon konsultointi on osa laajaa tietotyötä tarjoavien asiantuntijoiden kenttää. Toimialarajat taipuvat, kun muun muassa mainostoimistot ja taloushallinnon asiantuntijat tulevat mukaan konsultointibisnekseen.

Asiakkaat eivät ole sidottuja toimialarajoihin, vaan valitsevat itselleen parhaat palvelut toimialasta piittaamatta. Paras tapa ennakoida muutoksia on pysyä mahdollisimman hyvin asiakkaan iholla ja seurata muutoksia toimijakentässä.

Digital Media Finlandin konsultit tuovat näkemystä ja kokemusta toimintaympäristön muutoksen hyödyntämiseen.

Virpi Martikainen

Virpi on digitaalisen median liiketoiminnan osaaja, jonka toimialatuntemus kattaa internet- ja mobiilipalvelut, musiikin ja pelit. Hänellä on pitkä kokemus telekommunikaatio- ja sisältöalojen tuotekehityshankkeiden johtamisesta ja toteuttamisesta, strategiaprosesseista sekä strategioiden käytäntöön viemisestä. Hallitustyöskentelyyn Virpi on perehtynyt yrityssparrausten lisäksi suorittamalla Hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ) -tutkinnon. Digital Media Finland on valittu palveluntuottajaksi ELY-keskusten tarjoamiin konsultointipalveluihin. Virpi toimii asiantuntijana aihealueella Innovaatioiden kaupallistaminen, jonka tarkoituksena on pk-yrityksen liiketoiminnan kehittäminen innovaatioita hyväksi käyttäen.

Kommentit