Kurkistus tulevaisuuteen

Lukuvinkki pitkiin valoisiin kesäöihin: eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan tuore julkaisu Suomen sata uutta mahdollisuutta 2018 – 2037. Yhteiskunnan toimintamallit uudistava radikaali teknologia.

Liitteineen yli 500 sivua ei hotkaista yhtenä unettomana yönä. Lisää luettavaa löytyy digitaalisen version yli 3000 linkistä.

Julkaisu on kunnianhimoinen yritys valottaa tulevaisuuttamme. Se kulkee poikki erilaisten arvonluontimekanismien, teknologia-alueiden ja tieteenalojen, ja tuottaa konkreettisia näkemyksiä tulevaisuudesta. Raporttia onkin tehty joukkoistuksen avulla. Risto Linturi ja Osmo Kuusi, tutut tulevaisuudentutkijat, ovat laadun kätilöinä.

Etenkin suosituksissa on terävää kritiikkiä nykymenoon. Asiantuntijat seuraavat oman alansa kehitystä vanhoilla toimintatavoilla, logiikalla ja totunnaisilla reunaehdoilla. Investoinneissa ei huomioida tulevaisuutta muuttuvana tilanteena vaan uskotaan jatkuvuuteen, vaikka radikaalin muutoksen todennäköisyys olisi jatkuvuutta suurempi. Tekijät toteavat, että useat esitellyt muutokset tulevat vaikutuksiltaan ylittämään internetin tähänastiset muutosvaikutukset, mutta huomioita niihin kiinnitetään vähemmän kuin internetiin sen kehityksen alkuvaiheissa.

Julkaisua voi lämpimästi suositella esim. seuraaviin tarkoituksiin:

  • Uusien liiketoimintaideoiden hoksaamiseen. Voivatko etiäiset (etäläsnäolorobotit) viedä busineksesi asiakkaasi luokse, ettei hänen tarvitse enää tulla sinun luoksesi?
  • Omaan toimialaan liittyvien muutosvoimien havaitsemiseen. Ohitetaanko sinut joukkoistamalla ja alustataloudella?
  • Teknologiaihmettelyyn: voiko tämäkin scifiltä kuulostava tekniikka olla jo olemassa ja pian vieläpä valtavirtaa. Esim. hologrammit jäävät mietityttämään.
  • Tulevaisuuden ammattien pohdintaan vakavasti tai huvittelumielessä. Alustanvalintakonsultti? Mainekauppias?
  • Keräämään nippelitietoja heiteltäväksi ohimennen keskusteluun. Kotimaisten pankkien hallintokulut olivat v. 2016 yht. 2,6 miljardia euroa – hmm?
  • Linkkikokoelmana uusimpiin tieteellisiin artikkeleihin monelta eri alalta, myös itselle vieraammilta.
  • Herättämään halua osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnalliseen keskusteluun ja kehitykseen. Ottavatko päättäjämme riittävästi huomioon tulevat mullistavat muutokset? Miten veropohja kehittyy, kun jakamistalouden omatoimisuus ja joukkoistus siirtää työtä rahatalouden ulkopuolelle?
  • Yleissivistyksen kasvattamiseen poikkitieteellisesti
  • Oman uteliaisuuden tyydyttämiseen

Teosta voi lukea kronologisessa järjestyksessä, mutta myös teknologioita poimien. VR-lasien hyödyllisyys monilla aloilla on tuttua luettavaa, mutta harvemmin on pohdittu, miten poliisi pääsee tarvittaessa VR-tilaan. Voiko tekoälyä vastuuttaa toimistaan? Miten manipulointia esim. markkinoinnissa säädellään virtuaalimaailmassa? Kun ihminen saa kätensä irti auton ratista, vapautuu Suomen tasolla noin miljardi tuntia vuodessa – mihin? Viihteeseen? Etätyöhön?

Jos teknologisen kehityksen nopeus kasvaa eksponentiaalisesti, pari asiaa on selvää. Yritysjohtajien pitää ymmärtää teknologiakehitystä. Ja osata johtaa muutosta.

Liisa Kotilainen

Liisa on digitaalisen median, myynnin ja markkinointiviestinnän vahva ammattilainen, jonka kokemuksesta ja osaamisesta on hyötyä sekä strategisissa että operatiivisissa hankkeissa, niin uuden suunnittelussa kuin muutosjohtamisessakin. Strategiatyö, mahdollisuuksien hyödyntäminen ja ideoiden kaupallistaminen ovat henkilöjohtamisen ohella Liisan vahvuusalueita.

Kommentit