Konsulttina Business Finland –hankkeissa

Säätytalolla järjestettiin 2.10.2018 Business Finlandin Median Innovaatiotuki –ohjelman päätösseminaari. Digital Media Finland on konsultoinut yli kymmentä median innovaatiotukea saanutta hanketta, joten olimme seminaarissa vahvasti edustettuna,

Konsultin käyttämistä julkisen rahoituksen hakemiseen yritykselle suhtaudutaan joskus kriittisesti. Väitetään, että yrityksen tulisi oman sitoutumisensa vuoksi tehdä projektisuunnitelma ja hakemus itse alusta loppuun asti. Toiset taas katsovat, että meidän kaltaisemme konsultit elävät julkisen rahoituksen varassa keplottelemalla yrityksille veronmaksajien rahaa.

Näemme asian täysin eri tavalla. Mikään yritys ei saa Business Finlandilta rahoitusta sen vuoksi, että me tai joku muu konsulttitaho on mukana prosessissa. Kaikki yritysten hakemukset arvioidaan tasapuolisesti. Meidän roolimme on ymmärtää yrityksen kehitystarve ja auttaa muotoilemaan se toteutuskelpoisen ja rahoituskelpoisen projektisuunnitelman muotoon.

Projektisuunnitelman täytyy olla sellainen, että se edesauttaa yritystä saavuttamaan asetetut tavoitteet. Konsultin on ymmärrettävä yrityksen liiketoiminta hyvin ja tuotava projektin suunnitteluun sellaista osaamista, mitä yritykseltä itseltään puuttuu. Projektin on myös täytettävä Business Finlandin rahoitukselle asetetut kriteerit. Konsultin on ymmärrettävä nämä kriteerit hyvin ja sovellettava niitä yrityksen kehitystarpeisiin. Olemme joutuneet useiden liiketoiminnallisesti kiinnostavien projektin osalta toteamaan, että niille ei ole mahdollista saada Business Finlandin rahoitusta.

Parhaimmillaan konsultti toimii Business Finland hankkeessa tulkkina, joka liittää yrityksen ja Business Finlandin yhteen ja auttaa heitä rakentamaan hyvän kehityshankkeen. Business Finlandin asiantuntijat auttavat yrityksiä rahoituksen hakemisessa, mutta eivät osallistu projektisuunnitelman tai rahoitushakemuksen laatimiseen. Digital Media Finlandin konsultteina me autamme mielellään yrityksiä, jotka kaipaavat lisäresursseja ja asiantuntemusta liiketoiminnan digitalisoitumiseen liittyvien hankkeiden suunnitteluun ja toteutukseen.

Tommi Rissanen

Tommin vahvimpia osaamisalueita ovat uudet teknologiat ja palvelut erityisesti liiketoimintamallien ja niiden muutosten näkökulmasta. Hän tuntee perusteellisesti pelien, on-demand-videon sekä mobiili- ja online-sisältöjen ansaintamalleihin ja jakeluun liittyvät seikat. Tommi on erikoistunut lisäksi digitaalisiin ekosysteemeihin ja kehittämistoiminnan arvoverkkoihin. Koulutukseltaan Tommi on liiketoimintamallien muutoksesta väitellyt kauppatieteiden tohtori. Digital Media Finland on valittu palveluntuottajaksi ELY-keskusten tarjoamiin konsultointipalveluihin. Tommi toimii asiantuntijana aihealueella Tuottavuus ja talous, jonka tarkoituksena on pk-yrityksen tuottavuuden, talouden ja digitalisaation edistäminen.

Kommentit