Konsultit

Digital Media Finlandin kaikilla konsulteilla on pitkä ja monipuolinen työkokemus. Olemme erikoistuneet ratkomaan digitaaliseen murrokseen perustuvia liiketoiminnan erityiskysymyksiä eri toimialoilla. Lisäksi hallitsemme strategiaprosessit, johtamiskäytäntöjen kehittämisen sekä muutoshankkeiden läpiviemisen. Haluatko meille konsultiksi? Klikkaa tästä.

Digital Media Finlandin kaikilla konsulteilla on pitkä ja monipuolinen työkokemus. Olemme erikoistuneet ratkomaan digitaaliseen murrokseen perustuvia liiketoiminnan erityiskysymyksiä eri toimialoilla. Lisäksi hallitsemme strategiaprosessit, johtamiskäytäntöjen kehittämisen sekä muutoshankkeiden läpiviemisen. Haluatko meille konsultiksi? Klikkaa tästä.

Konsultit

Liisa Kotilainen

Canada online pharmacy domperidone

Liisa on digitaalisen median, myynnin ja markkinointiviestinnän vahva ammattilainen, jonka kokemuksesta ja osaamisesta on hyötyä sekä strategisissa että operatiivisissa hankkeissa, niin uuden suunnittelussa kuin muutosjohtamisessakin. Strategiatyö, mahdollisuuksien hyödyntäminen ja ideoiden kaupallistaminen ovat henkilöjohtamisen ohella Liisan vahvuusalueita.

puh. 040 535 0137
etunimi.sukunimi@nulldigitalmedia.fi

Seppo Kalli

Doxylamine succinate where to buy

Seppo on tieto- ja teknologiajohtamisen pitkäaikainen ammattilainen. Hänellä on syvällistä kokemusta asiantuntijaorganisaatioiden johtamisesta sekä liiketoiminnan ja teknologian yhdistämisestä. Sepon erityisosaamisen alueita ovat telekommunikaatio, televisiotekniikka ja internet sekä digitaalisen viestinnän, television ja internetin liiketoiminta. Sepolla on kattava yhteistyöverkosto tieto- ja viestintätekniikka-alan toimijoihin sekä akateemiseen tutkimusmaailmaan.

puh. 044 757 5701
etunimi.sukunimi@nulldigitalmedia.fi

Tommi Rissanen

Divalproex 500 mg cost

Tommin vahvimpia osaamisalueita ovat uudet teknologiat ja palvelut erityisesti liiketoimintamallien ja niiden muutosten näkökulmasta. Hän tuntee perusteellisesti pelien, on-demand-videon sekä mobiili- ja online-sisältöjen ansaintamalleihin ja jakeluun liittyvät seikat. Tommi on erikoistunut lisäksi digitaalisiin ekosysteemeihin ja kehittämistoiminnan arvoverkkoihin. Tommi väittelee tohtoriksi keväällä 2019 LUT Kauppakorkeakoulussa aiheesta business model experimentation.

Digital Media Finland on valittu palveluntuottajaksi ELY-keskusten tarjoamiin konsultointipalveluihin. Tommi toimii asiantuntijana aihealueella Diflucan pharmacy australia, jonka tarkoituksena on pk-yrityksen tuottavuuden, talouden ja digitalisaation edistäminen.

puh. 040 164 5364
etunimi.sukunimi@nulldigitalmedia.fi

Virpi Martikainen

Atorvastatin lipitor 20 mg oral tab

Virpi on digitaalisen median liiketoiminnan osaaja, jonka toimialatuntemus kattaa internet- ja mobiilipalvelut, musiikin ja pelit. Hänellä on pitkä kokemus telekommunikaatio- ja sisältöalojen tuotekehityshankkeiden johtamisesta ja toteuttamisesta, strategiaprosesseista sekä strategioiden käytäntöön viemisestä. Hallitustyöskentelyyn Virpi on perehtynyt yrityssparrausten lisäksi suorittamalla Hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ) -tutkinnon.

Digital Media Finland on valittu palveluntuottajaksi ELY-keskusten tarjoamiin konsultointipalveluihin. Virpi toimii asiantuntijana aihealueella Best price tretinoin cream 0.1, jonka tarkoituksena on pk-yrityksen liiketoiminnan kehittäminen innovaatioita hyväksi käyttäen.

puh. 050 584 6818
etunimi.sukunimi@nulldigitalmedia.fi

Kumppanit

Jaakko Lintunen

Amlodipine buy online

Jaakko on toiminut yli 20 vuotta erilaisissa kaupallisissa ja yleisjohtamisen tehtävissä. Jaakkon osaamisalueet liittyvät johtamiseen, myyntiin, markkinointiin, ostamiseen, strategiakehityksen ja organisaation kehittämiseen. Hänellä on kokemusta markkinointiviestinnän ja mediatoimialan lisäksi mm. terveysalasta. Asiakasymmärryksen syventäminen ja ihmisten johtaminen muutoksissa ovat Jaakon intohimoja. Niiden avulla hän auttaa asiakkaitaan saavuttamaan liiketoimintatavoitteensa.

puh. 050 560 6346
jlintu01@nullgmail.com

  Jarkko Virtanen

  Cheap valacyclovir online

  Jarkolla on runsaasti kokemusta pääomasijoituksista, kansainvälistyvien yritysten kehittämisestä eri vaiheissa ja exit-vaiheen hallinnasta enkeli- ja pääomasijoittajana, neuvonantajana ja yrittäjänä. Lisäksi hänen erikoisosaamisensa kuuluu johdon mentorointi. Toimialaosaamisessa Jarkolla on kokemusta niin ICT:n, median, cleantechin, teollisuusautomaation kuin terveydenhuollon teknologia- ja palveluyhtiöistä.

  puh. 040 547 6945
  jarkko@nullipr.vc

  Kristiina Markkula

  Is losartan a generic drug

  Kristiina on pitkän kokemuksen omaava media-alan monipuolinen ammattilainen. Hänen vahvuusalueitaan ovat erityisesti toimiala- ja kohdennetut strategiat, tutkimus- ja kehitystoiminta, asiantuntijaorganisaation johtaminen sekä projektijohtaminen. Kristiinalla on myös vahva kokemus hankkeiden suunnittelusta ja toteuttamisesta niin digitaalisessa kuin perinteisessä mediassa. Aiemmassa tehtävässään Kristiina on keskittynyt erityisesti lehti- ja kirjaliiketoiminnan digitalisoitumisen haasteisiin ja mahdollisuuksiin.

  puh. 050 560 1312
  kr.markkula@nullgmail.com

  Maija-Leena Rissanen

  Efexor 150mg generico

  Maija-Leena on liiketoiminnan kehityksen, myynnin ja markkinoinnin kokenut ammattilainen, jonka erityisosaamista on uusien palvelu- ja tuotekonseptien laatiminen ja markkinoille vieminen kansainvälisessä liiketoimintaympäristössä teknologisia innovaatioita hyödyntäen. Hänellä on syvällinen kokemus yrityksien strategiatyöstä ja siihen liittyvästä palvelu- ja tuotekehityksestä sekä avainasiakkuuksien hallinnasta yrityksissä. Maija-Leena on työskennellyt useilla toimialoilla kuten tele- ja tietoliikenne-, tietotekniikka-, valmistavan teollisuuden ja ympäristöalalla. Asiakaslähtöisen ajattelun, yrityksen omien prosessien ja teknologioiden yhdistäminen on hänen vahvuuksiaan.

  puh. 044 062 0327
  arcticideasconsulting@nullgmail.com

  Petri Pekki

  Levofloxacino pensa 500 mg precio

  Petrillä on pitkä kokemus digitaalisen liiketoiminnan kasvattamisesta medioissa. Hän on ollut perustamassa Etuovi.com-palvelua yli 20 vuotta sitten ja vastannut sen jälkeen useiden verkkopalveluiden liiketoiminnan kehittämisestä mm. Alma Median ja A-lehtien palveluksessa. Petrin osaamisalueita ovat uusien liiketoimintamallien kehittäminen,  verkkopalveluiden konseptisuunnittelu, verkkokauppa,  sisältömarkkinointi sekä digitaaliseen liiketoimintaan liittyvät yrityskaupat.

  puh. 0400 768 801
  petri.pekki@nullgmail.com

  Timo Argillander

  Timo Argillander ›

  Timo toimii sijoitusyhtiö IPR.VC:n managing partnerina ja Digital Media Finlandissa neuvonantajana. Timolla on pitkä kokemus strategiatyöstä ja muutoshankkeiden läpivienneistä yrittäjän, ammattijohtajan, konsultin ja sijoittajan rooleissa. Timon erikoisalaa ovat muuttuvien liiketoimintaympäristöjen ansaintamallit ja teknologiamuutosten tulkinta.

  puh. 0400 448 079
  timo@nullipr.vc

  Timoteus Tuovinen

  Levitra ohne rezept deutschland

  Timoteus on av-alan pitkän linjan ammattilainen, joka hallitsee digitaalisen sisältöteollisuuden. Hänen vahvimpia osaamisalueitaan ovat tv-liiketoiminnan tuotekehitys, digitaalisten sisältöformaattien kehittäminen ja kaupallistaminen, jakeluväylät sekä käyttäjämotiivit. Hänellä on kattavat verkostot sekä Suomessa että ulkomailla. Vuosina 2017-2018 Timoteus vastaa Digital Media Finlandin puolesta media-alan kiihdyttämön Buy propranolol online toiminnasta Tampereella.

  puh. 0400 622 824
  timoteus.tuovinen@nulldoorstories.fi

  Haluatko mukaan joukkoomme?

  Haemme jatkuvasti kokeneita digitaalisen liiketoiminnan ja uusien liiketoimintamallien tuntijoita mukaan konsulttitiimiimme. Digital Media Finland tarjoaa konsulteille tuloksellisempaa ja monipuolisempaa liiketoimintaa kuin yksin toimimalla. Mahdollistamme toimeksiantojen määrän kasvun, pääsyn laajempiin ja vaativampiin projekteihin sekä paremman tulotason. Tarjoamme lisäksi laajat kontaktiverkostot, ammatillisen yhteisön, kokoustilat, brändin, blogikanavia, CRM-työkalut, pääsyn erilaisiin puiteohjelmiin, tietolähteitä, vakioituja tuotteita sekä paljon muita käytännön työkaluja. Konsulttimme toimivat itsenäisinä ja täysipäiväisinä yrittäjinä tiimissämme. Kukin konsultti vastaa omasta myynnistään, mutta myyntityössäkin teemme paljon tiimityötä. Toteutamme projekteja sekä yksittäisinä konsultteina että tapauskohtaisesti koottuina tiimeinä. Edellytämme kaikilta kandidaateilta vahvaa osaamista strategiatyöstä, digitaalisesta liiketoiminnasta, konsultoinnista ja asiantuntijapalveluiden myynnistä sekä soveltuvaa tutkintoa. Myös kyky viestiä selkeästi ja ymmärrettävästi erilaisissa yhteyksissä sekä suullisesti että kirjallisesti sekä aito asiakaslähtöisyys ovat meille tärkeitä. Digital Media Finlandin tapaa toimia kuvaavat arvomme:

  • tekemisemme perustuu näkemyksellisyyteen, riippumattomaan ajatteluun ja uusien näkökulmien löytämiseen
  • toimimme tiiminä ja jaamme aktiivisesti osaamista toisillemme
  • meillä on reipas palveluasenne eli kyky ja halu ymmärtää asiakkaan bisnestä sekä nähdä tulevia ilmiöitä

  Jos olet kiinnostunut yhteistyöstä kanssamme, ota luottamuksellisesti yhteyttä Digital Media Finlandin toimitusjohtajaan Virpi Martikaiseen (050 584 6818/etunimi.sukunimi@digitalmedia.fi).