Kolme neuvoa hyvän Tekes-projektin suunnitteluun

Tekes eli tekniikan ja innovaatioiden kehittämiskeskus herättää paljon tunteita. Se on Työ- ja elinkeinoministeriön alainen virasto, joka jakaa vuosittain yli viisisataa miljoonaa euroa rahoitusta yrityksille ja yliopistoille. Tekesin hiljattain uudistetun strategian mukaan Tekes rahoittaa edelläkävijöiden tutkimus-, kehitys- ja innovaatioprojekteja. Uuden strategian mukaan tulevaisuudessa Tekesin rahoittamien projektin määrä pienenee, mutta koko kasvaa. Nuorten yritysten rahoitusta lisätään edelleen.

Tekesin toimintaa sekä kehutaan kehitystoiminnan mahdollistamisesta että arvostellaan rahanjakamisen tehottomuudesta. Olen sitä mieltä, että Tekes-rahoitus on tärkeä väline monille nopeaa kasvua hakeville yrityksille. Se ei kuitenkaan sovellu kaikille. Vaikka Tekes-hankkeissa huomio kiinnittyy yleensä yksinomaan rahan saamisen haastavuuteen, huomattavasti tärkeämpää on projektin toteutus suunnitellusti. Projektitoiminnan suunnitteleminen ja suunnitelmista kiinni pitäminen ovat yritykselle erittäin tärkeitä taitoja. Moni Tekes-rahoitteinen projekti tulee valmiiksi ajallaan juuri siksi, että rahoittaja vaatii ajantasaisen raportoinnin ja luvatuista tavoitteista kiinnipitämisen. Jos tällaista vaadetta ei ole, operatiiviset asiat ajavat lähes poikkeuksetta kehitystoiminnan ohi.

Me autamme yrityksiä erilaisissa liiketoiminnan haasteissa ja yksi niistä on tuotekehityshankkeiden suunnittelu ja läpivienti. Alla on kolme merkittävintä neuvoa hyvän Tekes-projektin suunnitteluun.

  1. Määrittele tarve riittävän hyvin. Hyvä Tekes-projekti ratkaisee yrityksen kilpailukyvyn kannalta kriittisen ongelman. Tekes ei rahoita inkrementaalista kehitystä, vaan uusia innovaatioita, jotka tähtäävät kasvuun ja uuden liiketoiminnan luomiseen. Mitä kauempana innovaatio on potentiaalisesta markkinasta, sitä suuremmalla osuudella Tekes voi osallistua hankkeen rahoittamiseen. Tarpeenmäärityksessä on olennaista selvittää, miksi projektin toteutus on yritykselle tärkeää.
  2. Tee projektisuunnitelmasta toteuttamiskelpoinen. Hakuvaiheessa on suuri houkutus suurennella projektiin liittyviä haasteita ja ratkaisujen edistyksellisyyttä. Hyvässä projektisuunnitelmassa on selkeä työpakettirakenne, realistinen aikataulu eri tehtävien suorittamiseksi, riittävä resursointi ja toteutuksen organisointi sekä selkeät, konkreettiset tavoitteet osaprojekteille. Mitä tarkempi projektisuunnitelma on, sitä helpompi projekti on toteuttaa. Jos markkina muuttuu radikaalisti projektin aikana, on projektisuunnitelmaa mahdollista muuttaa.
  3. Suunnittele tulosten kaupallistaminen oikein. Tekesin mukaan sen sijoittama tukieuro tuottaa pk-yritysten hankkeissa 21 euroa uutta liikevaihtoa. Tämä tarkoittaa sitä, että 200.000 euron kehityshankkeen, jota Tekes rahoittaa 50%, on kasvatettava yrityksen liikevaihtoa 2.200.000 euroa tulevien vuosien aikana. Keinot tämän tavoitteen saavuttamiseksi on selvitettävä uskottavasti kaupallissuunnitelmassa.

Tuotekehitys on aina haastavaa, mutta muuttuvassa liiketoimintaympäristössä on jokaisen yrityksen pystyttävä kehittämään toimintaansa. Hyvin suunniteltu projekti vähentää ylimääräistä työtä ja suuntaa voimavarat oikeanlaiseen kehitykseen. Hakekaa Tekes-rahoitusta, mutta ennen kaikkea suunnitelkaa hankkeenne mahdollisimman hyvin. Muistakaa myös nostaa tähtäin riittävän korkealle – Kuuhun ei pääse ritsalla (ellei ammuksena käytä lintuja).

Tommi Rissanen

Tommin vahvimpia osaamisalueita ovat uudet teknologiat ja palvelut erityisesti liiketoimintamallien ja niiden muutosten näkökulmasta. Hän tuntee perusteellisesti pelien, on-demand-videon sekä mobiili- ja online-sisältöjen ansaintamalleihin ja jakeluun liittyvät seikat. Tommi on erikoistunut lisäksi digitaalisiin ekosysteemeihin ja kehittämistoiminnan arvoverkkoihin. Tommi väittelee tohtoriksi keväällä 2019 LUT Kauppakorkeakoulussa aiheesta business model experimentation. Digital Media Finland on valittu palveluntuottajaksi ELY-keskusten tarjoamiin konsultointipalveluihin. Tommi toimii asiantuntijana aihealueella Tuottavuus ja talous, jonka tarkoituksena on pk-yrityksen tuottavuuden, talouden ja digitalisaation edistäminen.

Kommentit