Kaupallistamisen tuskaan löytyy lääkkeitä

Suomalaiset pk-yritykset kehittävät toinen toistaan hienompia ideoita uskoen niistä syntyvän myös kannattavaa liiketoimintaa.

Tämä matka vaatii useita onnistuneita kaupallistamisen vaiheita. Siirtyminen ideointi- ja kehitysvaiheesta tuotteen tai palvelun viemiseen markkinoille ei pitäisi olla hyppy suureen tuntemattomaan. Sen tulisi olla osa prosessia, joka on aloitettu jo uuden idean ensimmäisistä syntyhetkistä alkaen.

Omiin ideoihin on helppo rakastua. Samalla voi tulla sulkeneeksi pois kriittisen tärkeitä toimintaympäristöön liittyviä havaintoja.

Ideoita on syytä altistaa heti alkuvaiheessa myös yrityksen ulkopuolisten arvioitavaksi. Tätä vaihetta helposti vältellään idean varastamisen pelossa. Lähtökohtaisesti ideaa ei kuitenkaan kukaan halua varastaa, vaan ihmiset kertovat mielellään mielipiteensä kun heiltä sitä vaivaudutaan kysymään. Hyvä idea jalostuu, kun sitä pallottelee muiden kanssa. Huono idea paljastuu ja tulee kuopatuksi ennen kuin sen vieminen eteenpäin on aiheuttanut merkittäviä kustannuksia.

Idean suojaamisen mahdollisuuksiin tulee toki kiinnittää huomiota ennen markkinoille viemistä, mutta suojaamisesta esimerkiksi raskain salassapitosopimuksin ei kannata tehdä estettä palautteen saamiselle.

Idean kaupallistamiseen ja liiketoimintaan yleensäkin tarvitaan yrityksen oman tiimin lisäksi oikeita kumppaneita. Ekosysteemi tarvitaan mukaan heti kehitystyön alkuvaiheessa. Useiden eri näkemysten saaminen hyvissä ajoin avaa silmiä ja jalostaa ideaa paremmaksi. Liiketoimintapotentiaali joutuu todelliseen tulikokeeseen, kun kumppaneita ja rahoittajia sitoutetaan.

Mitä kansainvälisempää liiketoimintaa yritys tavoittelee, sitä suurempiin markkinoille viemisen kustannuksiin tulee varautua. Kaupallistamiseen vaiheisiin kuuluvat tärkeinä osina myös testaaminen ja koemarkkinointi. Näin karsitaan sellaiset toimenpiteet, jotka eivät toimi. Lisäksi voidaan ennakoida toimenpiteitä mitä markkinoille viemisestä seuraa kuten asiakaspalvelun järjestäminen.

Suunnittelua ja toteuttamista ei tarvitse jäädä tekemään pelkästään omin voimin. Yritysten kehittämispalveluiden avulla pk-yritys saa käyttöönsä ulkopuolista sparrausapua muun muassa innovaatioiden kaupallistamiseen sekä tuottavuuden, talouden ja digitalisaation edistämiseen.

Virpi Martikainen

Virpi on digitaalisen median liiketoiminnan osaaja, jonka toimialatuntemus kattaa internet- ja mobiilipalvelut, musiikin ja pelit. Hänellä on pitkä kokemus telekommunikaatio- ja sisältöalojen tuotekehityshankkeiden johtamisesta ja toteuttamisesta, strategiaprosesseista sekä strategioiden käytäntöön viemisestä. Hallitustyöskentelyyn Virpi on perehtynyt yrityssparrausten lisäksi suorittamalla Hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ) -tutkinnon. Digital Media Finland on valittu palveluntuottajaksi ELY-keskusten tarjoamiin konsultointipalveluihin. Virpi toimii asiantuntijana aihealueella Innovaatioiden kaupallistaminen, jonka tarkoituksena on pk-yrityksen liiketoiminnan kehittäminen innovaatioita hyväksi käyttäen.

Kommentit