IoT-ratkaisut liiketoiminnan uudistajina

Sensorien tuottamalla ja IoT:n eli esineiden internetin välittämällä datalla tehdään jatkossa eri toimialoilla mittavia kustannussäästöjä ja kehitetään uusia palveluja.

Markkinan kasvuennusteet ovat huimat. Tutkimustalo Gartner ennustaa, että internetiin kytkettyjen IoT-laitteiden määrä kasvaa nykyisestä noin kahdeksasta miljardista yli 20 miljardiin vuoteen 2020 mennessä. IoT-markkinan arvo olisi tuolloin 250-450 miljardin dollarin haarukassa. Markkinan vuotuinen kasvuvauhti on 30 %:n luokkaa.

Tällä hetkellä IoT-ratkaisujen edelläkävijät löytyvät teollisesta tuotannosta ja terveysalalta. Kuluttajapuolella internetiin kytkettyjen laitteiden määrä kasvaa nopeasti, mutta tietoturvaan liittyvät epäilyt saattavat jarruttaa kehitystä.

IoT:n kehitystyö on tähän saakka keskittynyt pääsääntöisesti teknologioihin eikä käyttäjien kokemaa arvoa ole aina osattu tunnistaa. Liiketoiminnan kehittämisen kannalta tyypillinen tulokulma IoT:n hyödyntämiseen on ollut tehokkuuden lisääminen omissa prosesseissa.

Uuden lastensairaalan rakennusprojekti on hyvä esimerkki IoT-ratkaisujen hyödyntämisestä rakennusaikaisten työvaiheiden tehostamisessa ja kustannusten seuraamisessa.

IoT-ratkaisuja mahdollistavat teknologiat kehittyvät edelleen. Esimerkiksi uusi globaali verkkoteknologia NB-IoT mahdollistaa sen, että suuri määrä laitteita voidaan kytkeä verkkoon edullisesti ja luotettavasti.

Teknologia sellaisenaan ei kuitenkaan lunasta IoT-markkinaan ladattuja odotuksia.

Vähitellen kehitystyö tulee siirtymään uusiin tuotteisiin ja palveluihin. Tämä edellyttää uusien liiketoimintamallien ja erityisesti palveluliiketoiminnan omaksumista. Tässäkin terveysala näyttää mallia. Muun muassa omaa kehoa mittaavat laitteet tarjoavat käyttäjilleen aidosti hyödyllistä tietoa, joka tallentuu pilvipalveluun ja jota voidaan hyödyntää edelleen monin tavoin.

On siis lupa odottaa, että kustannussäästöjen lisäksi IoT:n ympärille rakentuu vuoden 2018 aikana lisää uusia kumppanuuksia ja ansaintamalleja hyödyntävää liiketoimintaa. Eteenpäin mennään kokeillen. Esimerkiksi luottokorttiyhtiö Visa tarjoaa mobiimaksamisen mahdollisuutta olympiapinssillä tai hanskoilla meneillään olevissa talviolympialaisissa Pyeongchangissa.

Virpi Martikainen

Virpi on digitaalisen median liiketoiminnan osaaja, jonka toimialatuntemus kattaa internet- ja mobiilipalvelut, musiikin ja pelit. Hänellä on pitkä kokemus telekommunikaatio- ja sisältöalojen tuotekehityshankkeiden johtamisesta ja toteuttamisesta, strategiaprosesseista sekä strategioiden käytäntöön viemisestä. Hallitustyöskentelyyn Virpi on perehtynyt yrityssparrausten lisäksi suorittamalla Hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ) -tutkinnon. Digital Media Finland on valittu palveluntuottajaksi ELY-keskusten tarjoamiin konsultointipalveluihin. Virpi toimii asiantuntijana aihealueella Innovaatioiden kaupallistaminen, jonka tarkoituksena on pk-yrityksen liiketoiminnan kehittäminen innovaatioita hyväksi käyttäen.

Kommentit