Hyvin tehty markkinaselvitys maksaa itsensä takaisin

Yrityksen on hyvä tietää missä liiketoiminnassa on mukana ja millaisia kehitysnäkymiä liiketoiminta-alueen markkinalla on odotettavissa. Muun muassa näitä asioita selvittääkseen yritys voi toteuttaa markkinaselvityksen, markkina-analyysin tai markkinatutkimuksen. Nimeä oleellisempaa on löytää luotettavaa markkinatietoa ja tehdä siitä oman liiketoiminnan kannalta oikeat tulkinnat.

Milloin markkinaselvitystä tarvitaan?

Markkinaselvitys on tarpeen yrityksen perustamisvaiheessa tai kun yritys haluaa laajentaa toimintaansa ja arvioida uusien markkina-alueiden potentiaalia. Markkinaselvityksen tarkoitus on tarjota päätöksenteon pohjaksi yritykselle ja rahoittajille riittävän tarkkaa tietoa suunnitelluista kohdemarkkinoista, niiden koosta, rakenteesta ja yrityksen liiketoiminalle tarjoamista mahdollisuuksista. Selvitykseen perustuvat markkinaolettamukset ovat keskeisiä myös strategisia valintoja tehtäessä.

Mitä hyötyä on markkinaselvityksestä?

Markkinaselvitys tuottaa tietoa markkinoista ja siinä vaikuttavista arvoverkon toimijoista. Se on käytännön työkalu liiketoiminnan suunnitelmalliseksi kehittämiseksi ja se toimii myös apuna rahoitusneuvotteluissa. Hyvin tehty markkinaselvitys on väline myynnin kasvuun ja se lisää ymmärrystä uusien markkinoiden tarjoamista mahdollisuuksista. Markkinaselvitys pienentää väärien valintojen riskiä.

Mitä markkinaselvitys sisältää?

Tyypillisesti markkinaselvityksessä tunnistetaan kohdemarkkinat eli vastataan kysymykseen missä liiketoiminnassa olemme mukana. Markkinaselvityksen lopputulema on markkinan kuvaus, jossa kerrotaan markkinan keskeiset asiakastarpeet ja muutostrendit, analysoidaan kilpailutilanne ja arvioidaan markkinapotentiaali selvityksen kohteena olevalle liiketoiminnalle.

Markkinaselvityksen tulos voi olla myös se, että markkinapotentiaali osoittautuukin ennakoitua heikommaksi. Tässä tapauksessa täytyy olla rohkeutta ja viisautta tehdä myös ns. ”no go” päätös.

Digital Media Finland auttaa asiakkaitaan tuottamaan tehokkaasti laadukkaan ensivaiheen markkinaselvityksen, joka mahdollistaa oikeiden päätösten tekemisen ja ulkopuolisen rahoituksen liikeidean kehittämiseen.

Lue lisää Digital Media Finlandin markkinaselvitys-tuotteesta

Virpi Martikainen

Virpi on digitaalisen median liiketoiminnan osaaja, jonka toimialatuntemus kattaa internet- ja mobiilipalvelut, musiikin ja pelit. Hänellä on pitkä kokemus telekommunikaatio- ja sisältöalojen tuotekehityshankkeiden johtamisesta ja toteuttamisesta, strategiaprosesseista sekä strategioiden käytäntöön viemisestä. Hallitustyöskentelyyn Virpi on perehtynyt yrityssparrausten lisäksi suorittamalla Hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ) -tutkinnon. Digital Media Finland on valittu palveluntuottajaksi ELY-keskusten tarjoamiin konsultointipalveluihin. Virpi toimii asiantuntijana aihealueella Innovaatioiden kaupallistaminen, jonka tarkoituksena on pk-yrityksen liiketoiminnan kehittäminen innovaatioita hyväksi käyttäen.

Kommentit