Henkilöstö tekee voittavan strategian

Tuskin keneltäkään on enää jäänyt huomaamatta, että työpaikoilla ja eri ammateissa on käynnissä suuri murros. Etlan Suomen oloihin tekemä sovellus viime syksynä julkaistusta Oxfordin yliopiston tutkimuksesta on alkuvuodesta saanut kiitettävästi palstatilaa kaikissa viestimissä. Näiden tutkimusten mukaan ICT ja robotisaatio alkavat uhata myös lukuisia aiemmin turvallisina pidettyjä ammatteja.

Myös pitkään otsikoissa olleet julkisen talouden ja suomalaisen teollisuuden ongelmat ovat lisänneet kaikkien suomalaisten kriisitietoisuutta.

Toimialojen käynnissä oleva murros vaatii yritysjohdolta rohkeutta strategioiden muuttamiseen uutta toimintaympäristöä vastaavasti. Vaadittavat muutokset tuovat kovin usein myös ikäviä uutisia työntekijöille työtehtävien lakatessa ja osaamisvaatimusten muuttuessa radikaalisti. Yritysjohto joutuu miettimään, miten saada henkilöstö toteuttamaan uutta strategiaa, varsinkin jos se sisältää irtisanomisia.

Väitän, että nykyisessä tilanteessa on entistäkin tärkeämpää tarjota koko henkilöstölle mahdollisuus osallistua strategian määrittämiseen. Kaksi perustelua:

  • Ensinnäkin – ja tässä ei ole mitään uutta – strategian saaminen tapahtumaan onnistuu aina parhaiten, kun koko henkilöstöllä on ymmärrys strategiasta. Tämä ymmärrys saadaan parhaiten osallistumalla strategian muotoiluun.
  • Toinen, uudempi perustelu liittyy edellä mainittuun kasvaneeseen ihmisten kriisitietoisuuteen. Vaikka monien ammattialojen etujärjestöt pyrkivät kieltämään murroksen olemassaolon, valtaosa työntekijöistä on täysin tietoisia tulossa olevista myllerryksistä. Tätä kriisitietoisuutta pitäisi käyttää hyödyksi strategiapäivityksissä ja ottaa henkilöstö aidosti mukaan strategiatyöhön. Kun työntekijä ymmärtää ympäröivän maailman muutoksen ja yrityksen valitseman strategian, hänen on oleellisesti helpompi omalta osaltaan viedä yritystä valitun strategian mukaiseen suuntaan.

Työelämän hektisyys ja kasvava tehokkuuden vaatimus tekee toisaalta entistä vaikeammaksi varata ihmisten aikaa toiminnan suunnittelulle. Henkilöstön osallistaminen strategiatyöhön vaatii merkittävän määrän henkilöstön työaikaa sekä johdon energiaa. Tämä ajan ja energian käyttö on kuitenkin perusteltua. Ja onneksi koko murroksen alkusyy, internetin kehitys, on synnyttänyt myös teknisiä apuvälineitä henkilöstön osallistamiseen strategiatyöhön.

Jos tarvittavaa osallistamista ja aikainvestointia ei tee, henkilöstön työaika menee vääriin asioihin ja halutun strategian vieminen käytäntöön epäonnistuu. Vanhan sanonnan mukaisesti: on niin kiire, ettei ehdi hypätä polkupyörän selkään.

Timo Argillander

Timo toimii sijoitusyhtiö IPR.VC:n managing partnerina ja Digital Media Finlandissa neuvonantajana. Timolla on pitkä kokemus strategiatyöstä ja muutoshankkeiden läpivienneistä yrittäjän, ammattijohtajan, konsultin ja sijoittajan rooleissa. Timon erikoisalaa ovat muuttuvien liiketoimintaympäristöjen ansaintamallit ja teknologiamuutosten tulkinta.

Kommentit