Etäkonsultti palveluksessasi

Voiko asiantuntijapalvelua tarjota etänä?

Hassu kysymys, voi moni ajatella. Tietysti voi. No, ei se ihan niin itsestään selvää ole ollut. Ennen korona-aikaa esimerkiksi ELY-keskusten tarjoamien konsultointipalveluiden toteutuksessa sai käyttää enintään 20 % etäyhteyksiä. Asiakkaamme ihmettelivät tätä linjausta, koska moni toivoi, että konsultointisessiot olisi mahdollista hoitaa tehokkaasti etäyhteyksin ilman turhaa matkustamista. Useiden asiakkaiden valmiudet etäyhteyksien välityksellä työskentelyyn ovat erittäin hyvällä tasolla.

Koronan myötä ohjeistus ko. palvelun toteutuksesta on kääntynyt päinvastaiseksi. Palvelu on pitänyt toteuttaa etäyhteyksin. Oletettavasti kokemukset ovat olleet hyviä, koska uudelle puitesopimuskaudelle etäyhteyksien käyttö on luonnosteltu sopimukseen aiempaa huomattavasti joustavammaksi.

Hyvä niin, koska etäyhteyksin on mahdollista onnistuneesti hoitaa hyvin monenlaiset liiketoiminnan kehittämisen asiantuntijapalvelut kuten innovaatioiden kaupallistamisen sparraus, strategian kirkastaminen tai liiketoimintamallin kehittäminen.

Myös etänä toteutettavissa asiantuntijapalveluissa tärkeitä asioita asiakkaille ovat muun muassa luottamuksellinen keskustelu, sparraus suullisesti, nopea ja dokumentoiva viestintä, dokumenttien jakaminen ja päivittäminen. Ammattitaitoisen ja kokeneen etäkonsultin menetelmäpakki sisältää keinot, joilla nämä asiakkaille tärkeät asiat toteutuvat.

Etätyöskentelyn välineet ovat korona-aikana tulleet tutuiksi entistä laajemmalle joukolle ihmisiä. Kukapa ei enää tuntisi etäpalavereissa käytettäviä Teamsia, Google Meetiä tai Zoomia. Välineet ovat voineet vuosien varrella hieman muuttua ja onneksi niissä on tapahtunut myös kehitystä.

Olemme Digital Media Finlandissa käyttäneet erilaisia etäkonsultoinnin menetelmiä ja välineitä tehokkaasti yli kymmenen vuoden ajan. Teknologia ja digikehitys ovat siis muuttaneet myös asiantuntijapalveluiden toteuttamisen toimintamalleja. Miten muutos näkyy sinun liiketoiminnassasi?

Autamme sinua mielellämme liiketoiminnan kehittämiseen ja digitaaliseen kehitykseen liittyvissä kysymyksissä joustavasti korona-aikaan sopivalla tavalla.

Virpi Martikainen

Virpi on digitaalisen median liiketoiminnan osaaja, jonka toimialatuntemus kattaa internet- ja mobiilipalvelut, musiikin ja pelit. Hänellä on pitkä kokemus telekommunikaatio- ja sisältöalojen tuotekehityshankkeiden johtamisesta ja toteuttamisesta, strategiaprosesseista sekä strategioiden käytäntöön viemisestä. Hallitustyöskentelyyn Virpi on perehtynyt yrityssparrausten lisäksi suorittamalla Hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ) -tutkinnon. Digital Media Finland on valittu palveluntuottajaksi ELY-keskusten tarjoamiin konsultointipalveluihin. Virpi toimii asiantuntijana aihealueella Innovaatioiden kaupallistaminen, jonka tarkoituksena on pk-yrityksen liiketoiminnan kehittäminen innovaatioita hyväksi käyttäen.

Kommentit