Digitalisaatio on asenne

Innovaatiorahoituskeskus Tekes julkaisi 11.3. uudet digitaalisuutta edistävät ohjelmansa Digital. Finland. Go! –tilaisuudessa. Teollinen internet, 5th Gear ja Terveyttä biteistä kannustavat rakentamaan uutta digitaalista liiketoimintaa.

Ohjelmien keskeisiä teemoja ovat uuden ekosysteemin rakentaminen, energiatehokkaat ratkaisut, suurten datamäärien jalostaminen liiketoiminnan tueksi sekä liiketoiminta- ja asiakasymmärryksen lisääminen.

Muutama päivä Tekesin ohjelmien julkaisemisen jälkeen julkaistiin Digibarometri 2015, joka mittaa digitaalisuuden laajaa yhteiskunnallista hyödyntämistä. Suomi sijoittui toiseksi 22 maata kattavassa vertailussa.

Suomella on siis mitä parhaimmat edellytykset hyötyä digitaalisuudesta ja suomalaisilla yrityksillä mahdollisuus luoda uutta kansainvälistä liiketoimintaa.

Suomen mahdollisuuksia kuitenkin heikentää vielä liian laajasti elävä toiveikkuus valloittaa maailma teknologisilla innovaatioilla. Tuttuun ja turvalliseen Nokia-tyyppinen menestystarinaan halutaan vieläkin uskoa.

Onnistuminen digitalisaation hyödyntämisessä vaatii ennen kaikkea ajattelutavan muutoksen.

Parhaan evään Digital. Finland. Go! –tilaisuudessa mielestäni antoi jooga-aiheisen mobiilin simulaatiopelin Yoga Retreatin kehittäjä Tiina Zilliacus, joka asiantuntijapaneelissa totesi digitalisaation olevan asenne. Teknisten alustojen sijaan tarvitsemme enemmän halua ja uskallusta tehdä parempia digitaalisia palveluja.

Tekniset alustat luovat puitteet, mutta liiketoiminta tehdään niiden päälle tulevilla digitaalisilla tuotteilla ja palveluilla. Niiden kehittäminen vaatii jatkuva vuoropuhelua loppukäyttäjien kanssa. Digitalisaation mahdollistama jatkuva ansainta toteutuu vain uudenlaisella suhtautumisella, jolla osataan tunnistaa muuttuvan toimintaympäristön mahdollisuudet.

Digital Media Finland auttaa aktiivisia ja muutoshaluisia yrityksiä tunnistamaan ja hyödyntämään muuttuvan maailman tarjoamat mahdollisuudet.

Virpi Martikainen

Virpi on digitaalisen median liiketoiminnan osaaja, jonka toimialatuntemus kattaa internet- ja mobiilipalvelut, musiikin ja pelit. Hänellä on pitkä kokemus telekommunikaatio- ja sisältöalojen tuotekehityshankkeiden johtamisesta ja toteuttamisesta, strategiaprosesseista sekä strategioiden käytäntöön viemisestä. Hallitustyöskentelyyn Virpi on perehtynyt yrityssparrausten lisäksi suorittamalla Hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ) -tutkinnon. Digital Media Finland on valittu palveluntuottajaksi ELY-keskusten tarjoamiin konsultointipalveluihin. Virpi toimii asiantuntijana aihealueella Innovaatioiden kaupallistaminen, jonka tarkoituksena on pk-yrityksen liiketoiminnan kehittäminen innovaatioita hyväksi käyttäen.

Kommentit