Digitaalisen liiketoiminnan strategiset mittarit

Digitaalisten markkinoiden ilmiöt muuttuvat nopeasti. Tämä on johtanut siihen, että digitaalisia sisältöjä ja palveluita kehittävät yhtiöt kiinnittävät huomionsa lyhyellä aikajänteellä muuttuviin mittareihin, jotka kertovat esimerkiksi sovelluskauppojen myyntitilanteesta.

Myyntitilastojen seuraaminen on toki tärkeää, jotta tiedetään mitä muutoksia markkinointistrategiassa tulee tehdä. Näiden mittareiden oikea tulkinta voi johtaa ottelun tai jopa turnauksen voittoon.

Entä jos tavoitteena on maailmanmestaruus?

Alan toimijoiden kannattaa kiinnittää huomiota muutamaan digitaalisen jakelun yleiseen ja hieman hitaammin muuttuvaan mittariin. Näiden perusfaktojen seuraaminen säännöllisesti esimerkiksi kvartaaleittain on mielestäni strategisesti tärkeää. Seuraavat mittarit auttavat yrityksiä ennakoimaan markkinan kehittymistä ja tekemään oikeita strategisia päätöksiä.

  1. Mobiili- ja laajakaistapenetraatio kertoo kuinka monta laajakaista- tai mobiililaajakaistayhteyttä sataa ihmistä kohti on käytössä. Penetraatiota voidaan tarkastella maailmanlaajuisesti tai maakohtaisesti. OECD:n keskimääräinen kiinteiden laajakaistaliittymien penetraatio on 26 %. Mobiililaajakaistan penetraatio on kasvanut puolessa vuodessa 57 %:sta 63 %:iin, joten markkinat kehittyvät mobiili edellä.
  2. Media- ja mainosmarkkinoiden volyymitiedot kertovat miten paljon rahaa kaiken kaikkiaan käytetään medioihin ja viihteeseen. PWC:n mukaan markkinan koko maailmanlaajuisesti vuonna 2012 oli 1.600 miljardia dollaria eli valtava. Media- ja viihdemarkkina kasvaa kokonaisuudessaan noin kuuden prosentin vuosivauhtia. Digitaalisten media- ja viihdesisältöjen vuotuinen kasvu on 12 %. Monelle digitaalisen jakelun toimijalle mainonta on merkittävä ansainnan lähde. Zenith Optimedian mukaan maailmanlaajuisen mainontaan käytetyn rahamäärän vuotuinen kasvu on 3,5 %, kun taas verkkomainonta kasvaa 16 %. Verkkomainonnan kokonaisuuteen laskettavan mobiilimainonnan vuotuinen kasvu on 27 %.
  3. Laite- ja alustamarkkinoiden volyymien kehittymistä on hyvä seurata, ettei tule veikatuksi väärää hevosta. Tutkimusyhtiö Gartner kertoo, että älypuhelinalustoissa Android on ykkönen 79 %:n osuudella, iOS kakkosena 14 %:n osuudella. Haastajana nousussa on Windos Phone, jonka ennustetaan syövän jatkossa erityisesti Androidin markkinaosuutta.
  4. Mobiilisovellusten volyymiennuste maailmanlaajuisesti vuodelle 2013 on 102 miljardia latausta, joista 9 miljardia on maksullista. Sovelluskauppojen tilastotietoa tarjoava App Annie kertoo, että iOS App Store tuottaa 2,3 kertaa enemmän liikevaihtoa kuin Google Play, mutta pientä kirimistä Google Playn hyväksi on tapahtunut kahden viimeisen kvartaalin aikana.

Nämä perusfaktat antavat kokonaiskuvan globaalista markkinatilanteesta. Jos näissä mittareissa tapahtuu oleellisia muutoksia kvartaalin, puolen vuoden tai vuoden aikana, on syytä tarkistaa yrityksen visio ja strategiset valinnat.

Markkinatietoa on saatavilla runsaasti ilmaiseksi internetissä. Sen sijaan koottua ja vertailukelpoista markkinatietoa on vaikea löytää ja se on usein kallista. Digital Media Finlandin konsultit seuraavat tiiviisti digitaalisen jakelun markkinan kehittymistä. Markkinatietoa käytetään asiakkaidemme liiketoiminnan kehittämisen tukena.

Virpi Martikainen

Virpi on digitaalisen median liiketoiminnan osaaja, jonka toimialatuntemus kattaa internet- ja mobiilipalvelut, musiikin ja pelit. Hänellä on pitkä kokemus telekommunikaatio- ja sisältöalojen tuotekehityshankkeiden johtamisesta ja toteuttamisesta, strategiaprosesseista sekä strategioiden käytäntöön viemisestä. Hallitustyöskentelyyn Virpi on perehtynyt yrityssparrausten lisäksi suorittamalla Hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ) -tutkinnon. Digital Media Finland on valittu palveluntuottajaksi ELY-keskusten tarjoamiin konsultointipalveluihin. Virpi toimii asiantuntijana aihealueella Innovaatioiden kaupallistaminen, jonka tarkoituksena on pk-yrityksen liiketoiminnan kehittäminen innovaatioita hyväksi käyttäen.

Kommentit