Digisisältöjen ansaintamallien perusteet

Median kulutuksen siirtyminen internetiin muuttaa tunnetusti myös median ansaintamalleja. Internetillä ja digijakelulla on mullistava vaikutus median perinteisiin ansaintamalleihin – sisältömaksuihin ja mainontaan – ja se lisäksi synnyttää uusia ansainnan mahdollisuuksia.

Useimmissa tapauksissa sisällön hintataso asettuu internetissä halvemmaksi kuin perinteisissä mediatuotteissa. Tämä lisää tarvetta toisaalta saavuttaa aiempaa suurempia myyntivolyymejä sekä saada uusia tulovirtoja. Tulevaisuuden median ansainta koostuukin aiempaa useammista mutta pienemmistä puroista.

Koska digitaalisen tuotteen valmistus- ja jakelukustannus on lähellä nollaa, sisällön tarjoajalla ja välittäjällä on varsin suuri hinnoitteluvapaus. Perinteisestihän hinnoittelu on ainakin jossain määrin perustunut asiakaskohtaisiin tuotantokustannuksiin (esimerkiksi lehtien osalla paino- ja jakelukustannuksiin).

Jäsennämme Digital Media Finlandissa median ansainnan mallit neljään pääkategoriaan: sisältöansaintaan, epäsuoraan ansaintaan, transaktioansaintaan sekä lisensointiin.

Dia1

Sisältömaksut voivat internetissä kohdistua yksittäiseen ladattavaan sisältöön (e-kirja tai peli kertamaksulla) tai tilauspalvelun käyttömaksuun (videopalvelun tilaus). Erityistapauksena voidaan mainita sovelluksen sisäiset ostot, jossa uusien sisältöjen osto tulee osaksi sisällön käyttötapahtumaa (pelit).

Epäsuoran ansainnan merkittävin muoto on mainosansainta. Internetmainonta ja sen hinnoittelu- ja ansaintamallit kuitenkin poikkeavat monin osin perinteisen median mainonnasta. Tarkka mitattavuus ja kohdentaminen avaavat uusia malleja mainonnan sisällölle ja hinnoittelulle. Freemium-mallissa jokin rajattu osa sisältöä annetaan kuluttajille ilmaiseksi mallissa, jossa (yleensä pieni) osa kuluttajista maksaa saadakseen lisää sisältöä. Epäsuoran ansainnan malleista tulevaisuudessa tulee merkittäväksi sisältöpalveluiden keräämän käyttäjädatan kaupallistaminen.

Transaktiomaksu tarkoittaa provisiopalkkiota, jonka media saa välittäessään tilauksen tai liidin verkkokaupalle. Myös internetkäyttäjien eli liikenteen ohjaaminen toisille palveluille maksua vastaan on transaktioansaintaa. Säädännöllisesti haasteelliset uhkapelit ja arvonnat kuuluvat myös tähän ryhmään.

Lisensoinnissa sisällön tuottaja antaa lisenssin sisällön hyödyntämiseen muissa medioissa tai oheistuotteissa eli merchandisessä. Joissain tapauksissa myös sisällön teknistä jakelualustaa voidaan lisensoida.

Yhä useammin median ansainta on yhdistelmä edellä mainittuja ansaintamalleja. Koska internetansainnan hintatasot ovat usein vakiintumattomia, paras tulos saavutetaan eri malleja yhdistelevien kokeilujen ja pilottien kautta.


Notice: Undefined offset: 0 in /var/www/customers/digitalmediafi/public_html/wp-content/themes/dmf2014/single.php on line 67

Notice: Trying to get property 'post_title' of non-object in /var/www/customers/digitalmediafi/public_html/wp-content/themes/dmf2014/single.php on line 67


Notice: Undefined offset: 0 in /var/www/customers/digitalmediafi/public_html/wp-content/themes/dmf2014/single.php on line 68

Notice: Trying to get property 'post_content' of non-object in /var/www/customers/digitalmediafi/public_html/wp-content/themes/dmf2014/single.php on line 68

Kommentit