Digisisältöbisneksemme menestyksen avaimet

Opetus- ja kulttuuriministeriö on julkaissut laatimamme raportin Suomen digitaalisista sisältömarkkinoista. Esitämme siinä ennusteita sekä markkinan arvon kehityksestä että ehdotuksia toimenpiteistä, joilla suomalainen digisisältöbisnes pysyisi kilpailukykyisenä jatkuvasti kiristyvässä globaalissa kilpailussa.

Ennusteemme mukaan kotimainen sisältöbisnes on vuonna 2017 jakaantunut kahteen leiriin. Yhtäältä on alueita kuten musiikki ja pelit, jotka ovat siirtyneet lähes kokonaan digitaaliseen muotoon. Toisaalta muut osa-alueet ovat vasta alkutaipaleellaan. Digin osuus markkinoiden kokonaisarvosta on ennusteemme mukaan tuolloin 15 %.

Digitaalisuuteen siirtymisen nopeus ei kuitenkaan ole suoraan verrannollinen markkinoiden arvon kasvuun. Itse asiassa tilanne voi olla päinvastainen, sillä internettalouden sääntöjen mukaisesti fyysisten tuotteiden kuluttajahinnat putoavat digitaalisiksi muuttuessaan yleensä merkittävästi varastointi- ja jakelukustannusten pienuuden, kovan kilpailun sekä uusien liiketoiminta- ja ansaintamallien vuoksi. Tällöin tulot voivat aluksi pudota merkittävästikin.

Kotimaisen digisisältöbisneksen tulevaisuus riippuu mielestämme ennen kaikkea seuraavista kolmesta seikasta:

  • Alan toimijoiden tulee luoda omaperäisillä kotimaisilla sisällöillä vahva side kotimaisten kuluttajien kanssa ja tarjota vaihtoehto kansainväliselle tarjonnalle.
  • Yksittäisillä yrityksillä ja muilla alan toimijoilla tulee olla kyky tehdä oikeita strategisia valintoja, toteuttaa ne ja uudistua sekä toimia ekosysteemeissä kaikkia osapuolia hyödyttäen.
  • Digitaalisen sisältöliiketoiminnan on tapahduttava sellaisen sääntelyn puitteissa, joka takaa kaikille tasaveroiset toiminnan edellytykset.

Suomalaisten sisältömarkkinoiden kasvua voidaan mielestämme hakea lähinnä kahdesta lähteestä. Ensinnäkin kotimaassa on sisältömaksujen ja mainonnan ohella hyödynnettävä uusia ansaintamalleja kuten transaktiomaksuja ja oikeuksien monipuolista lisensointia. Toiseksi alan toimijoilta vaaditaan uudenlaista yhteistyötä sekä resurssien ja osaamisten yhdistämistä, jotta saamme luotua kansainvälisiä menestystuotteita.

Ministeri Grahn-Laasonen totesi raportin luovutustilaisuudessa, että nykyinen hallitus on sitoutunut tekemään kaikkensa erityisesti sääntelyn kehittämiseksi.

Tarkemmat perustelut väitteillemme ja osa-aluekohtaiset analyysit löytyvät raportistamme. Tutustu ja ota kantaa!


Notice: Undefined offset: 0 in /var/www/customers/digitalmediafi/public_html/wp-content/themes/dmf2014/single.php on line 67

Notice: Trying to get property 'post_title' of non-object in /var/www/customers/digitalmediafi/public_html/wp-content/themes/dmf2014/single.php on line 67


Notice: Undefined offset: 0 in /var/www/customers/digitalmediafi/public_html/wp-content/themes/dmf2014/single.php on line 68

Notice: Trying to get property 'post_content' of non-object in /var/www/customers/digitalmediafi/public_html/wp-content/themes/dmf2014/single.php on line 68

Kommentit