Datan hyödyntäminen on oppimisprosessi

Usein data on se vähiten hyödynnetty resurssi yrityksissä. Dataa kertyy paljon muun muassa asiakkuus- ja toiminnanohjausjärjestelmiin, mutta dataa hyödynnetään usein varsin vähän ja perinteellisin keinoin. Raportit ja muut staattiset välineet ovat päällimmäisinä.

Kun toimintaympäristö on vakaa, selkeä ja ymmärrettävä, perinteelliset välineet riittävät. Staattinen raportointi kertoo riittävästi, missä mennään ja kuinka onnistutaan. Suoralla tiellä riittää vähemmätkin ohjauskeinot. Taustapeiliin katsomalla voidaan ennustaa tulevaisuutta.

Kun toimintaympäristö joutuu jatkuvaan muutokseen, vanhat keinot eivät enää riitä. Mutkaisella tiellä on oltava tarkka tuntuma tiehen, hyvät lyhyet ja pitkät valot sekä luotettavat mittarit. Taustapeiliin tuijottamalla ajetaan todennäköisesti ojaan.

Datan hyödyntäminen niin johtamisessa kuin arjen prosesseissa tuo työkaluja muuttuvaan toimintaympäristöön. Datan avulla voidaan ymmärtää entistä paremmin asiakkaita ja heidän sitoutumistaan, markkinoinnin vaikuttavuutta, myyntiä myyjistä ja kanavista lähtien sekä omia tuotteita ja palveluita.

Datan hyödyntäminen tarkoittaa datan keruuta yhteen eri lähteistä sekä datan summaamista, erittelyä ja esittämistä eri näkökulmista. Dynaaminen tarkastelu, pureutuminen kiinnostaviin yksityiskohtiin ja näkökulmien vaihto, on tärkeä osa datan hyödyntämistä.

Kaikkein oleellisinta on datan avulla tehdyt johtopäätökset ja niiden soveltaminen. Asetetaan uudenlaisia tavoitteita ja seurataan niiden toteutumista. Tehdään havaintoja toimintaympäristön muuttumisesta, muun muassa asiakaskäyttäytymisen muutoksista, tuotteiden ja palvelujen kysynnästä ja käytöstä sekä muutosten vaikutuksesta. Esitetään hypoteeseja ja testataan niitä datan avulla.

Datan hyödyntäminen on oppimisprosessi, jonka edetessä opitaan keräämään ja käsittelemään dataa sekä rakentamaan erilaisia näkymiä ja visualisointeja. Ennen kaikkea opitaan käyttämään dataa johtamisen työkaluna, asiakasymmärryksen lisäämisessä sekä tuote- ja palvelukehityksen lähtökohtina. Jotkut ovat jo pitkällä tässä oppimisprosessissa ja toiset ovat opintien alkumetreillä. Tärkeää on, että oppiminen lähtee liikkeelle eikä pysähdy.

Toisaalta digitaalinen maailma avaa huikeat mahdollisuudet datan hyödyntämiseen. Palvelutilanteista ja sovellusten käytöstä voidaan kerätä kaikki oleellinen talteen ja hyödyntää kertynyttä valtavaa datamäärää. Sen käyttö edellyttää kuitenkin erityistä osaamista, jonka kerryttäminen kannattaa aloittaa nykyisen datan hyödyntämisestä.


Notice: Undefined offset: 0 in /var/www/customers/digitalmediafi/public_html/wp-content/themes/dmf2014/single.php on line 67

Notice: Trying to get property 'post_title' of non-object in /var/www/customers/digitalmediafi/public_html/wp-content/themes/dmf2014/single.php on line 67


Notice: Undefined offset: 0 in /var/www/customers/digitalmediafi/public_html/wp-content/themes/dmf2014/single.php on line 68

Notice: Trying to get property 'post_content' of non-object in /var/www/customers/digitalmediafi/public_html/wp-content/themes/dmf2014/single.php on line 68

Kommentit