Business planeista tuli mainosläpyköitä

Liiketoimintasuunnitelma on aikaisemmin tarkoittanut dokumenttia, jossa yritys kuvaa toimintaympäristönsä ja esittää kokonaisvaltaisen suunnitelman omasta toiminnastaan. Liiketoimintasuunnitelma ohjaa yrityksen toimintaa ja antaa siitä selkeän kuvan esimerkiksi rahoittajille.

Menossa olevan sinänsä erittäin myönteisen startuphuuman tiimellyksessä liiketoimintasuunnitelmista on kuitenkin tullut mainosläpyköitä, joilla ei ole mitään liitäntää yrityksen toiminnan suunnitteluun. Gurut ovat opettaneet, että plänissä pitää olla loistava tiimi, terävästi keksitty asiakastarve ja go-to-market-planiksi kutsuttu hehkutus. Ja tietysti exit-strategia. Ongelmana vain on, että tällaiset suunnitelmat eivät ohjaa yrityksen toimintaa. Liiketoimintasuunnitelma on ikään kuin toivekuva, jota kohti yritetään mennä tukka putkella ilman selvempää suunnitelmaa.

Fiksu yritys aloittaa toimintansa suunnittelun laatimalla markkinoiden ymmärrykseen ja asiakkaiden tarpeisiin pohjautuvan strategian. Strategian valinnat toimivat pohjana yrityksen toiminnalle. Kun strategia on laadittuna, yrityksen toimintaa voidaan ohjata sen ja siitä johdettujen mittareiden ja tavoitteiden avulla. Kun strategia on laadittu riittävän yksinkertaisesti, myös sen päivittäminen onnistuu paremmin kuin pitkien tekstimuotoisten suunnitelmien.

Jos yritys tarvitsee liiketoimintasuunnitelman, se kannattaa laatia vasta strategian pohjalle. Tällöin suunnitelma saadaan ankkuroitua yrityksen todelliseen toimintaan. Haluttaessa strategian pohjalta laaditun liiketoimintasuunnitelman voi sitten kuorruttaa sopivilla hehkutuksilla.

Hyvä liiketoimintasuunnitelma on selkeällä kielellä kirjoitettu dokumentti, joka kuvaa markkinaympäristön, vision, strategian ja toimenpiteiden yhteyden. Se toimii suoraan yrityksen toimintaa ohjaavana ja aikatauluttavana suunnitelmana. Tällainen selkeät toimenpiteet sisältävä liiketoimintasuunnitelma sitä paitsi antaa ammattimaiselle sijoittajalle paremman kuvan yrityksestä kuin lennokas hehkutusteksti.

Timo Argillander

Timo toimii sijoitusyhtiö IPR.VC:n managing partnerina ja Digital Media Finlandissa neuvonantajana. Timolla on pitkä kokemus strategiatyöstä ja muutoshankkeiden läpivienneistä yrittäjän, ammattijohtajan, konsultin ja sijoittajan rooleissa. Timon erikoisalaa ovat muuttuvien liiketoimintaympäristöjen ansaintamallit ja teknologiamuutosten tulkinta.

Kommentit