Arvopohjaiset ostopäätökset

Vuoden 2019 markkinanäkymien listassamme ennustimme, että erityisesti nuoret ottavat kantaa arvopohjaisten ostopäätösten kautta.

Suomalaisten kuluttajien keskuudessa arvot vaikuttavat myös muissa ikäryhmissä. Vastuullinen kuluttaminen kuitenkin korostuu alle 35-vuotiaiden keskuudessa. Arvopohjaiset ostopäätökset haastavat yritykset toimimaan entistä vastuullisemmin ja läpinäkyvämmin. Brändit, jotka tuntuvat inhimillisiltä ja aidolta, ovat nyt kuluttajien suosiossa.

Arvojen merkityksen kasvu ostopäätöksiä ohjaavina tekijöinä on globaali ilmiö. Edelmanin Earned Brand 2018 -selvityksessä todetaan, että lähes kaksi kolmasosaa kuluttajista valitsee, vaihtaa, välttää tai boikotoi brändejä sen pohjalta, millainen kanta niillä on yhteiskunnallisesti tärkeisiin aiheisiin.

Yritysten vastuullisuuden seuraamisen lisäksi varsinkin nuoret kuluttajat seuraavat myös oman ostokäyttäytymisensä vastuullisuutta. Tämä käy ilmi esimerkiksi S-ryhmän verkkosivujen kautta käytettävän Omat ostot -palvelun lisääntyneestä käytöstä nuorissa kohderyhmissä. Tässä tapauksessa nuoret kuluttajat ovat kokeneet ostokäyttäytymistiedon niin hyödylliseksi, että ovat purkaneet ostotietojen käyttökiellon, mikä on edellytys Omat ostot -palvelun käytölle.

Yritysten kannattaa siis kiinnittää yhä enemmän huomiota toimintansa vastuullisuuteen ja luoda mekanismit riittävälle läpinäkyvyydelle. Lisäksi yritysten tulee kehittää asiakkailleen palveluita, jotka tukevat arvopohjaisia ostopäätöksiä ja auttavat vastuullisuuden seuraamisessa. Kuluttajat kiittävät uskollisuudella ja parhaimmillaan viestivät hyvistä kokemuksistaan eteenpäin toisille arvotietoisille kuluttajille.

Digital Media Finland auttaa asiakkaitaan tulkitsemaan markkinamuutoksia ja rakentamaan skaalautuvaa ja menestyvää liiketoimintaa jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä.

Virpi Martikainen

Virpi on digitaalisen median liiketoiminnan osaaja, jonka toimialatuntemus kattaa internet- ja mobiilipalvelut, musiikin ja pelit. Hänellä on pitkä kokemus telekommunikaatio- ja sisältöalojen tuotekehityshankkeiden johtamisesta ja toteuttamisesta, strategiaprosesseista sekä strategioiden käytäntöön viemisestä. Hallitustyöskentelyyn Virpi on perehtynyt yrityssparrausten lisäksi suorittamalla Hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ) -tutkinnon. Digital Media Finland on valittu palveluntuottajaksi ELY-keskusten tarjoamiin konsultointipalveluihin. Virpi toimii asiantuntijana aihealueella Innovaatioiden kaupallistaminen, jonka tarkoituksena on pk-yrityksen liiketoiminnan kehittäminen innovaatioita hyväksi käyttäen.

Kommentit