Aitoa lisäarvoa kuntasektorin digitalisointiin

Internetin kehitys ja digitalisaatio mullistavat tapoja organisaatioiden ja ihmisten väliseen vuorovaikutukseen. Muutoksen suuruutta voidaan verrata teolliseen vallankumoukseen. Internetin ja digitalisaation hyödyntäminen tarjoaa monia mahdollisuuksia toimintatapojen muuttamiseen ja parantamiseen niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla.

Kuntasektorilla digitalisaatio on keskeinen keino toiminnan tehostamiseen ja aidon asiakaslähtöisyyden kehittämiseen. Ylipäätänsä digitalisaatio on julkishallinnossa keino uudistua ja selviytyä julkisista tehtävistä niukkenevien resurssien tilanteessa. Uudessa hallitusohjelmassakin julkisen sektorin tehostamistoimenpiteet ja digitalisaation edistäminen on nostettu kansallisten kärkihankkeiden joukkoon.

Digitalisaatio on haaste sekä poliittiselle päätöksenteolle ja virkamiesjohdolle että jokaiselle kunnan työntekijälle. Aivan uudenlaisia asioita tulee asialistalle. Mitä on valmisteltava, mistä on päätettävä ja miten on toteutettava? Mikä on tärkeää ja mikä epäoleellista? Mistä on hyötyä ja mistä haittaa? Paljon kysymyksiä odottaa vastauksia.

Digitaalisuuden hyödyntäminen kuntasektorilla edellyttää yhtäältä vahvaa kunta-alan ja sen prosessien kehittämiskokemusta ja toisaalta syvällistä digitalisaation ja sen mahdollisuuksien ymmärtämistä. Ytimessä ovat itsepalvelut, kuntalaisten tuettu omatoimisuus, asiakkuusajattelu sekä datan ja analytiikan hyödyntäminen. Niiden onnistunut implementointi tarkoittaa prosessien uudistamista sekä uudenlaisia osaamisvaateita ja työtehtäviä.

Tätä uudistamista silmällä pitäen Yritystaito Group ja Digital Media Finland ovat sopineet yhteistyöstä, joka tähtää kuntasektorin onnistuneeseen digitalisaatioon. Tarjoamme yhdessä ennen näkemätöntä osaamispakettia kuntien uudistustyön käyttöön. Yritystaito Group tuntee kunta-alan ja Digital Media Finland digitalisaation. Digitaalisaatioon liittyy paljon hypeä, mutta meidän lähtökohtana on todellisten hyötyjen aikaansaaminen. Osaamisemme yhdessä on enemmän kuin osiensa summa. 1 + 1 = 3 on fraasi, mutta tässä yhteydessä fakta.

Digital Media Finlandin kannalta kyseessä on uudenlainen yhteistyömalli. Ekosysteemiajattelun sisäistäneinä haemme koko ajan uusia yhteistyömahdollisuuksia ja –kuvioita, joiden myötä asiakkaat saavat entistä parempaa arvoa panostukselleen. Digitalisaatio eri toimialoilla ja kehitysvaiheissa on iso asia, joka vaatii monenlaista osaamista, näkökulmaa ja aikaansaamista. Yhteistyöllä voimme saavuttaa enemmän.


Notice: Undefined offset: 0 in /var/www/customers/digitalmediafi/public_html/wp-content/themes/dmf2014/single.php on line 67

Notice: Trying to get property 'post_title' of non-object in /var/www/customers/digitalmediafi/public_html/wp-content/themes/dmf2014/single.php on line 67


Notice: Undefined offset: 0 in /var/www/customers/digitalmediafi/public_html/wp-content/themes/dmf2014/single.php on line 68

Notice: Trying to get property 'post_content' of non-object in /var/www/customers/digitalmediafi/public_html/wp-content/themes/dmf2014/single.php on line 68

Kommentit