Referenssit

Jokainen asiakas on meille yksilö. Patenttiratkaisujen sijaan tarjoamme räätälöityjä ratkaisuja ja konsulttijargonin sijaan konkretiaa. Alla esimerkkejä siitä, kuinka olemme auttaneet nykyisiä asiakkaitamme vahvistamaan liiketoimintaansa.

Jokainen asiakas on meille yksilö. Patenttiratkaisujen sijaan tarjoamme räätälöityjä ratkaisuja ja konsulttijargonin sijaan konkretiaa. Alla esimerkkejä siitä, kuinka olemme auttaneet nykyisiä asiakkaitamme vahvistamaan liiketoimintaansa.

Näin voimme auttaa yritystäsi

Markkinamuutosten tulkitseminen

Digitaaliset kanavat ovat nousseet keskeiseen rooliin Veikkauksen liiketoiminnassa. Nopeat muutokset ovat tuoneet myös haasteita Veikkauksen strategiatyölle, minkä vuoksi yhtiö halusi käyttää ulkopuolista asiantuntijaa.

DMF laati Veikkauksen strategiaprosessia varten jäsennellyn analyysin digitaalisten liiketoimintamallien ja teknologioiden sekä kuluttajakäyttäytymisen tulevasta kehityksestä. Analyysissa tarkasteltiin laajaa trendien kokonaisuutta, joista tunnistettiin strategiatyön kannalta oleellisia todennäköisiä ja mahdollisia muutoksia. Analyysissä luotiin myös eri kehitystrendejä koskevat ennusteet valitulle tarkastelujaksolle.

Lisätietoja: Antti Tiihonen, VP Digital Sales

 

Kehityshankkeet

Verkkokauppa.com on Suomen toiseksi suurin viihde-elektroniikan jälleenmyyjä. Yhtiö myy tietotekniikkaa, viihde-elektroniikkaa, lelu-, peli- ja navigaatiotuotteita Helsingin, Pirkkalan ja Oulun myymälöiden, 2000 postikonttorin ja 500 R-kioskin kautta. Yritys suunnitteli vuonna 2013 liiketoimintamallinsa laajentamista uusien omien tuotteiden suunnitteluun yhdessä asiakkaidensa kanssa. Yritys halusi hankesuunnittelun ja rahoituksen hakemisen tueksi ulkopuolisen asiantuntijan.

DMF osallistui hankkeen suunnitteluun, hankesuunnitelman kirjoittamiseen, hankkeen esittelyyn Tekesille sekä myöhemmin hankkeen toteutuksen ohjaamiseen ja raportoinnin tukemiseen. DMF:n konsultti toimi hankkeen ohjausryhmän puheenjohtajana hankkeen toteutuksen aikana.

Innovaatioakvaario-hankkeelle myönnettiin Tekesin rahoitus marraskuussa 2013.

Lisätietoja: Samuli Seppälä, toimitusjohtaja

Strategia

Aito Media on kasvava, asiaviihteeseen erikoistunut tv-tuotantoyhtiö.

DMF on auttanut Aito Mediaa kasvustrategian laadinnassa ja strategian toteuttamisessa tuloskorttiohjauksen avulla. Yhteistyö alkoi vuonna 2010. Strategiaa on päivitetty vuosittain ja yhtiön johtoryhmää on valmennettu strategiseen suunnitteluun ja strategian seurantaan. Lisäksi DMF on auttanut Aito Mediaa tuotekehityshankkeiden valmistelussa, digitaalisten sisältöoikeuksien kaupassa sekä vuonna 2013 toteutuneessa yrityskaupassa, jossa kansainvälinen Content Media Group osti 50 % osuuden yhtiöstä.

Aito Media on noussut haastajan roolista yhdeksi merkittävistä tv-tuotantoyhtiöistä Suomessa. Sen tuotantoja on myyty myös kansainvälisille markkinoille. Yhtiön liikevaihto oli vuonna 2010 2,2 miljoonaa euroa ja vuonna 2013 yhtiö saavutti 5 miljoonan euron liikevaihdon.

Lisätietoja: Ilkka Hynninen, toimitusjohtaja, perustaja

Uusille markkinoille meno

Piano Media on internet-sisältöjen maksumuuriratkaisujen kehittäjä. Slovakialaisyhtiön palvelussa kuluttajat saavat kiinteällä kuukausimaksulla pääsyn suureen määrään palvelussa mukana olevia lehtisisältöjä. Palvelu on tällä hetkellä käytössä useissa Keski-Euroopan maissa.

Piano Media pyrkii jatkuvasti laajentumaan uusille markkina-alueille. DMF kartoitti Piano Medialle neljän Pohjoismaan sanoma- ja aikakauslehtimarkkinat ja käytössä olevat maksumuurimallit. DMF otti lisäksi yhteyttä potentiaalisiin mediayhtiöihin neljässä maassa ja laati suositellun etenemismallin Pohjoismaiden markkinoille tuloa varten.

Lisätietoja: Jarkko Virtanen, neuvonantaja

Rahoituksen hakeminen

Playsign on peliyhtiö, joka aloitti toimintansa harjoittamalla projektiliiketoimintaa toimeksiantojen pohjalta. Yhtiö aloitti kehittämään ensimmäistä omaa peliään aluksi tulorahoituksen turvin. Kehitystyön nopeuttamiseksi ja kansainvälisten markkinoiden saavuttamiseksi yhtiö tarvitsi ulkopuolista rahoitusta.

DMF auttoi Playsignia luomaan edellytykset ulkopuolisen rahoituksen saamiselle. Yhtiön strategian kirkastamiseksi laadittiin aluksi liiketoimintasuunnitelma. Tämän jälkeen laadittiin kansainvälistymishankkeen suunnitelma ELY-keskuksen kehittämisavustuksen hakemista varten, projektisuunnitelma Tekes-rahoitusta varten sekä kalvoesitys yksityisille rahoittajille tehtäviä pitchauksia varten. DMF avusti yhtiötä myös rahoituksen hakuprosesseissa sekä julkisten rahoittajien tapaamisissa.

Playsign on saanut Finnveran pienlainan, ELY-keskuksen kehittämisavustuksen kansainvälistymistä varten ja Tekesin innovaatiorahoituksen. Lisäksi Playsign on käynyt neuvotteluja yksityisten rahoittajien kanssa. Yhtiön tuottama Wizard Quest-peli julkaistiin maailmanlaajuisesti tammikuussa 2014.

Lisätietoja: Tomi Hurskainen, toimitusjohtaja